Autovrij plein voor jong en oud: Centrum Welberg krijgt een nieuw hart

WELBERG – Het centrum van Welberg ligt op de schop. Na de renovatie van gemeenschapshuis ‘de Vaert’ en het plaatsen van een nieuwe brug over de Boomvaart is het nu de beurt aan het omliggende gebied. Deze week maakten graafmachines het terrein vrij van bebouwing en struiken. Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Sagro BV uit ’s Heerenhoek.

Alle werkzaamheden maken deel uit van het Centrumplan Welberg waarvan de planvorming al in 2008 is ingezet. De uitvoering was echter financieel gekoppeld aan de woningbouw die op het voormalige voetbalveld achter het gemeenschapshuis plaats moest vinden. Vorig jaar werd hierover overeenstemming met Zwaluwe Bouw en Bouwgroep Schrijver en inmiddels wordt er volop gebouwd.

Rennen, steppen en skaten

De inrichting van het gebied tussen ‘de Vaert’ en basisschool ‘Pius X’ ondergaat de komende maanden een complete metamorfose. Doordat het autovrij wordt, was er ruimte om ‘out of the box’ naar het plein te kijken. De gemeente en de school kwamen tot overeenstemming om een groot deel van het schoolplein op te laten gaan in de openbare ruimte. Hierdoor ontstaan er ruime mogelijkheden voor sport en spel voor de jeugd. Op het plein blijft veel ruimte om te rennen, steppen en skaten, maar ook maken een voetbalkuil, een speelberg, een dambord en een hinkelbaan deel uit van het plan.

Zonnepanelen

Een deel van het schoolplein blijft uiteraard afgesloten ten behoeve van de jongere kinderen. Zij kregen vorig jaar al een heel nieuw plein met veel groen, een boomhut en ruimte voor moestuintjes. Daar wordt nog een fietsenhok en een berging aan toegevoegd. Hier bovenop komen de zonnepanelen die het gemeenschapshuis van duurzame stroom voorzien. Dit kon niet bovenop het dak van ‘de Vaert’ omdat dan de oude beuken die er rondom heen staan, hadden moeten wijken. Uit de voorbesprekingen met inwoners en organisatie van het dorp bleek dat dit niet wenselijk was.

Lange trap

Het nieuwe centrumplan moet een gebied worden waar jong en oud bij elkaar komt. Met wandelpaden, zitbankjes, speeltoestellen en een jeu de boules baan in een zo groen mogelijke omgeving. De Vaert heeft op deze ontwikkeling voorgesorteerd door grote openslaande deuren aan de pleinzijde te realiseren.
Ook was het een wens om de Boomvaart, die dwars door de Welberg stroomt, meer bij het dorpsleven te betrekken. Om dat te bewerkstelligen komt er een lange trap langs het water, enigszins vergelijkbaar met de ‘tribune’ aan de Steenbergse haven. Dit werk zal echter later uitgevoerd worden.

Klaproosplein

Het gebied krijgt zelfs een nieuwe naam: Klaproosplein. Een verwijzing naar de klaproos als symbool van herdenken van de oorlog en bevrijding en het vieren van de vrijheid. Het klaproosveld aan de Canadezenweg en het klaproosviaduct aan de Kapelaan Kockstraat zijn daar uitgesproken voorbeelden van.

Hondenspeelplaats

Het hele gebied kreeg begin dit jaar al een nieuwe ontsluiting voor langzaam verkeer tussen de Pastoor Kerckersstraat en de Corneliusstraat, het Tussendoortje genaamd. Aan het Tussendoortje is in mei de Hondenspeelplaats Welberg geopend voor vier- en tweevoeters. Met het gereedkomen van de nieuwe brug zullen de vroegere ontsluitingen via de Pastoor Kercker

Ruimte om te spelen

Volgens hoofduitvoerder Jan-Kees Butijn van Sagro is de klus voor half september geklaard. Zijn ploeg zet alles op alles om het grootste deel van het plein gereed te krijgen voor het einde van de zomervakantie. “We vinden het belangrijk dat de jeugd dan weer de ruimte heeft om te spelen en dat dat op een veilige manier kan.” Het deel aan de Boomvaart-kant wordt in de weken na de start van het nieuwe schooljaar in orde gemaakt.
Volgens de afdeling communicatie van de gemeente Steenbergen vindt de feestelijke opening van het plein eind september plaats. De kinderen van de Pius X decoreren dan samen met kunstenaar Iwaz uit Bergen op Zoom de rand van de voetbalkuil.

Foto: Deze week is begonnen met het leeghalen van het plein tussen gemeenschapshuis ‘de Vaert’ en basisschool Pius X. Binnen een paar maanden ondergaat het gebied een totale metamorfose.

Door: Dasja Abresch