Aspirant-bestuur ‘De Stelle’ positief gestemd over bestuurswijziging

DE HEEN – Het huidige bestuur van gemeenschapshuis ‘De Stelle’ in De Heen geeft het op. Moegestreden, gefrustreerd en lamgeslagen, leggen zij hun functies neer. De ene beheerster heeft al een nieuwe baan, de ander krijgt ontslag. Een nieuw hoofdstuk in het zwartboek van ‘De Stelle’. De vraag is of het nu stuurloze schip een nieuwe bemanning krijgt. Een aspirant-bestuur is zich aan het buigen over de te nemen stappen. “Gezien de huidige ontwikkelingen willen wij ons op dit moment onthouden van enig commentaar om het proces van overgang van het bestuur van de Stelle niet te verstoren,” geeft een van de leden desgevraagd als reactie.

“Wij zijn positief gestemd betreffende de bestuurswijziging,” wijdt het aspirant-bestuurslid verder uit. “Maar een definitief antwoord hangt af van het boekenonderzoek en de uitkomst van enkele afhandelingen welke zijn gedaan onder het nu nog zittende bestuur.” Tot dit onderzoek uitkomst biedt, geeft het aspirant-bestuur er de voorkeur aan niet met naam en toenaam in de krant te komen.

Scheuring in het dorp

De kwestie van De Stelle is nagenoeg bekend. Na een ruzie tussen het bestuur en enkele gebruikers eind 2016 besloot een afvaardiging van die laatste groep een zogenaamd ‘schaduwbestuur’ te vormen. Dit tot ergernis van het zittende bestuur dat zich niet aan de kant liet zetten. Het resulteerde in een groot conflict dat een scheuring in het dorp veroorzaakte. Ook bemiddeling van de gemeente kon geen uitkomst bieden al leek de rust de laatste tijd enigszins terug te keren. Schijn bedriegt klaarblijkelijk want voortdurende pesterijen en tegenwerking hebben het rechtmatig bestuur alsnog doen besluiten af te treden.

Web van toezeggingen“We waren de constante druk die het schaduwbestuur uit bleef voeren meer dan zat,” aldus voorzitter Christ van der Velden. “Bovendien voelden we geen steun van wethouder Zijlmans die maar aan bleef dringen op overleg. Ik vermoed dat hij zich in een web van toezeggingen heeft gewikkeld, waar hij niet meer uit wist te komen. Hierdoor voelde het schaduwbestuur zich gesteund en machtig. Dat had voorkomen kunnen worden wanneer de wethouder bij het aandienen van de problematiek eerst in het register van de Kamer van Koophandel had opgezocht wie nu eigenlijk het bestuur is. ”

Ontslagbrieven

In de afgelopen maanden werd de situatie volgens Van der Velden hoe langer hoe onwerkbaarder. “Verenigingen gingen weg of betaalden geen huur meer omdat ze niet wisten aan wie zij dat moesten doen. Aspirant-huurders kregen van het schaduwbestuur mails met allerlei vragen, waardoor zij afhaakten. De beheersters kregen nota bene ontslagbrieven van het schaduwbestuur! Tijdens een overleg daarover bleek men over papieren te beschikken die ik als voorzitter zelfs nog nooit gezien had. En zo ging het maar door.”

Stress

Op 1 oktober is het voor wat betreft het huidige bestuur definitief klaar. “Ook het thuisfront ging lijden onder de stress en daar doe je het niet voor als vrijwilliger. We hebben eerder een brief op het dorp rondgebracht met de vraag wie de taken van ons over wilden nemen. De enige reactie die wij daarop kregen was van het schaduwbestuur. Of het de rest van het dorp niet interesseert of dat zij bang zijn, dat weet ik niet. Maar wat ‘De Stelle’ nu nodig heeft is een nieuw, onafhankelijk bestuur, dat niets te maken heeft met de problematiek.”

Veel succes

Hoewel het bestuur nog gewoon zitting heeft en er voor na 1 oktober niets geregeld is, hoort Van der Velden dat er zaken gebeuren die statutair niet kunnen. “De biljartvereniging heeft van het schaduwbestuur een brief gekregen waarin staat dat ‘De Stelle’ volgende week dicht is. Waar slaat dat op? Er is nog helemaal geen nieuw bestuur dus zij hebben niks te beslissen. Ik kreeg zelfs mail dat ik volgens hen niet met de pers mocht praten.”

Ondanks alles hoopt Van der Velden dat alles goed uitpakt voor het gemeenschapshuis.” Als het schaduwbestuur uiteindelijk de zaak overneemt dan zal ik gewoon komen om de papieren te ondertekenen en ‘De Stelle’ en het dorp De Heen veel succes te wensen. Zij verdienen dit niet.”

Geschrokken

Namens Steenbergen Anders bemoeide burgerraadslid Theo van Es zich indertijd actief met de kwestie. Ook stelde hij er regelmatig vragen over aan het college. “Uiteindelijk zijn we via een advocaat tot nieuwe, afgeschermde statuten gekomen waarin duidelijk beschreven staat hoe je tot een nieuw bestuur komt. Daarmee leek de zaak opgelost. Naar ik nu begrijp, heeft het huidige bestuur er door allerlei pesterijen geen zin meer in. Ik heb daar begrip voor en begrijp de emotie die zij erbij voelen, want er zijn nare en vervelende dingen gebeurt richting het bestuur en de beheerders.  Ik heb de verhalen gehoord en ben ervan geschrokken hoe volwassen mensen met elkaar omgaan. Desalniettemin heb ik het bestuur geadviseerd om niet direct weg te lopen maar te wachten tot er zich een nieuw bestuur aandient. Ook al ben je vrijwilliger, dan stap je naar mijn mening niet zomaar op uit boosheid en frustratie maar blijf je toch zitten tot je de zaken netjes achter kunt laten.”

Puberale acties

De gemeenteraad heeft volgens hem op dit moment geen rol in de problematiek. “Het is een interne kwestie. Het wordt pas een aandachtspunt voor de raad wanneer er een onwerkbare situatie ontstaat. De raad moet kijken of de gemeenschapsvoorziening naar behoren functioneert, er terecht subsidie naartoe gaat en of het de juiste rol speelt in het dorp.” Om daar een duidelijk beeld van te krijgen zal het burgerraadslid wel enkele vragen stellen tijdens de oordeelvormende vergadering van aanstaande woensdag.

Als het ‘schaduwbestuur’ de plaats van het vertrekkende bestuur inneemt, heeft Van Es daar vanuit zijn rol als volksvertegenwoordiger geen moeite mee? “Als dat keurig netjes gebeurt via de statuten, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet goed is? Ook al heb ik daar persoonlijk wel een eigen idee bij. Het allerergste is dat het zo ten koste van gaat van de kleine gemeenschap die De Heen is. De kerk is dicht, de school en de super zijn weg. Er is alleen nog ‘De Stelle’ en ook die wordt door een paar rare puberale acties kapot gemaakt. Doodzonde.”

Door Dasja Abresch