Architect neemt voorschot op het ‘nieuwe wonen’ met appartementen in Dinteloordse kerk

DINTELOORD – Op zoek naar een plek om huurappartementen in combinatie met maatschappelijke voorzieningen te realiseren, liet architectenbureau Dinant uit Amsterdam het oog vallen op twee voormalige kerken in de gemeente Steenbergen. De Petrus en Paulus in Dinteloord en de Cornelius op de Welberg. Het pleit werd beslecht in het voordeel van de Petrus en Paulus. “Hier hadden we de mogelijkheid om wonen en maatschappelijke functies met elkaar te verbinden,” licht architect Paul Dinant toe.

Afgelopen woensdagmorgen presenteerde het bureau de voorlopige plannen aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (in de volksmond: Welstand) van de gemeente Steenbergen. Daar werd enthousiast gereageerd op het ontwerp. Vooral het feit dat “het ruimtelijke stramien en de typisch kerkelijke bouwkundige elementen bewaard blijven”, is volgens de commissieleden een compliment waard.

Straatje in de kerk

De appartementen in het kerkgebouw, 22 in totaal, worden in twee bouwlagen in de zijbeuken links en rechts van het middenschip gebouwd. Zodoende ontstaat er als het ware een straatje in de kerk. Dit wordt benadrukt door een zinken dakje bovenop de bouwlagen.
Om de lichtinval te bevorderen worden de gotische ramen in de buitenmuren naar beneden doorgetrokken. De bewoners op de eerste verdieping krijgen aan de buitenzijde van hun woning een transparant balkon. Bogen en gewelven blijven zichtbaar evenals het koor. Dat geldt ook voor de 17 meter hoogte in het middenschip. Dit gebied wordt ingericht als centrale ontmoetingsplek met een grote tafel en een gratis bakje koffie. Ook kunnen er exposities, optredens van plaatselijke verenigingen, een marktje en andere activiteiten worden ontplooid.

Dominantere rol

Het moet een plek worden waar bewoners en dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Dat klinkt ideaal en hoewel het project uiteraard geld in het laatje moet brengen, legt de overstijgende woonvisie van het architectenbureau (tevens eigenaar en opdrachtgever) veel gewicht in de schaal.
“We zien momenteel maatschappelijk veel veranderen,” legde Paul Dinant de commissie voor. “Met name in centrumgebieden krijgt wonen een steeds dominantere rol ten opzichte van winkelen en maatschappelijke functies. Daar veranderen we niets aan, maar het is wel strijdig met het gegeven dat juist de facetten die wonen in een centrum zo aardig maken, erdoor verdwijnen. Daar komt bij dat steeds meer mensen niet op zoek zijn naar stereotype woonwijken omdat ze om wat voor reden dan ook alleenstaand zijn. In 2040 zal 40% van de huishoudens uit alleenstaanden bestaan. Daar moeten we dus nu al bouwkundig op voorsorteren. Het risico bestaat dat deze mensen een wat eenzaam bestaan gaan leiden. Met dit project bieden we daar tegenwicht aan. ”

Orgel restaureren

De appartementen onderling zullen qua oppervlakte en huurprijs grote verschillen kennen. De kleinste woonunit telt dertig vierkante meter, terwijl de grootste maar liefst negentig vierkante meter is. De bedoeling is dat het pand een eigen beheerder krijgt die belast is met de dagelijkse gang van zaken.
De architect vindt het jammer dat veel van de authentieke kenmerken, zoals de heiligenbeelden, naar het bisdom zijn verdwenen. “Het orgel uit 1856 is gelukkig wel bewaard. Het is een prachtig ding dat we zullen restaureren.” Verder zijn er in de kerk ruimtes beschikbaar voor plaatselijke verenigingen. “Daar zullen we geen geld mee genereren maar zijn puur bedoeld ter ondersteuning van de maatschappelijke functies die wij zo belangrijk vinden.“

Punt van kritiek

De pastorie aan de Westerstraat blijft bewaard maar het kleine houten huisje dat er rechts tegenaan staat, gaat tegen de vlakte. Hiervoor komt een nieuw gebouw in de plaats waarin twee appartementen worden gerealiseerd. De vormgeving van deze nieuwbouw (een strak gestuct, vierkant blok) was aanleiding tot het enige punt van kritiek van de commissieleden. Zij zien liever een pand dat qua bouwstijl aansluit bij de pastorie en het metselwerk in de rest van de straat. Een wens die door de architect moeiteloos werd overgenomen. “Naast dit huisje staan oude loodsen waarvan wij denken dat zij op niet al te lange termijn zullen verdwijnen en plaatsmaken voor woningbouw. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit een wat modernere vorm krijgt en daar hebben we een voorschotje op genomen. Maar het kan ook anders, ons maakt dat niet veel uit.”
Afgelopen woensdagavond legde Dinant het plan voor aan omwonenden. De volgende stap is dat het aangepast plan wordt goedgekeurd door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Wanneer de bouw precies begint, is nog niet bekend.

Door: Dasja Abresch