Ans Leloux blijft vooralsnog actief voor gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Ans Leloux is met ingang van deze week officieel uit functie als gemeentesecretaris/algemeen directeur, maar blijft als ambtenaar in algemene dienst nog wel werkzaamheden voor de gemeente Steenbergen verrichten, in afwachting van een andere baan elders.

Volgens burgemeester Joseph Vos zal Ans Leloux overigens niet meer werkzaam zijn in het Steenbergse gemeentehuis. In navolging van de verkenningscommissie die vorig najaar onderzoek deed naar de bestuurlijke problemen bij de gemeente Steenbergen, kwam Vos afgelopen voorjaar tot de conclusie dat het beter was om afscheid te nemen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Leloux genoot eerder de steun van een raadsmeerderheid, die ervoor koos om burgemeester Saskia Bolten de wacht aan te zeggen. Voor haar bleek geen weg meer terug, zij werd per 1 juli eervol ontslagen en de voltallige gemeenteraad stemde in met het ontslag van Leloux, die op zoek is naar een werkomgeving buiten de gemeente Steenbergen.

Haar taken zijn met ingang van 1 september officieel overgenomen door loco-secretaris Rob Bogers, die reeds als plaatsvervanger functioneerde.