Ambitieus plan voor restauratie eeuwenoud bakhuisje in De Heen

DE HEEN – Als de provincie komende vrijdag vanuit het project Mijn Mooi Brabant ‘ja’ zegt, krijgt De Heen er een ware trekpleister bij. Met de gewenste subsidie kan namelijk het 17de eeuwse bakhuisje op het erf van restaurant De Uitwijk gerestaureerd worden. Stichting De Heen 400 jaar beschouwt dit plan als een blijvende herinnering aan het dorpsjubileum.

Het initiatief om de eeuwenoude bakkerswoning in originele staat te herstellen is dan ook een initiatief van de stichting, in samenwerking met eigenaar Frans van Nieuwenhuyzen van De Uitwijk.

Namens ‘400 jaar De Heen’ zijn Lau Brooijmans en Peter van Gurp de kartrekkers van het ambitieuze project, waarmee enkele honderdduizenden euro’s zijn gemoeid. Het drietal noemt de voortekenen goed als het om de provinciale bijdrage gaat. Er zijn meermaals mondelinge toezeggingen gedaan en ook uit schriftelijke reacties valt duidelijk hoop te putten. ,,We moeten echter wachten tot vrijdag 28 juni, dan weten we het pas zeker.’’

In het bak(kers)huisje zien Van Nieuwenhuyzen, Brooijmans en Van Gurp mogelijkheden voor workshops brood bakken en dergelijke. Ook het vroegere wagenhuis dat er vlak naast staat willen zij bij de restauratie betrekken, zodat daar in de toekomst permanent exposities gehouden kunnen worden. Met name over de voorbije vier eeuwen De Heen en West-Brabant.

Stichting De Heen 400 jaar heeft al veel foto’s, oude gebruiksvoorwerpen en gereedschappen ‘uit grootmoeders tijd’ verzameld om tentoon te stellen. Volgend jaar, als het jubileum wordt gevierd, zal dat nog niet lukken in het bakhuisje. Als het licht voor de restauratie op groen gaat, duurt het naar verwachting zeker twee jaar voordat deze omvangrijke klus geklaard is.

Eén van de voorwaarden van Mijn Mooi Brabant luidt dat hierbij het onderwijs wordt betrokken. Daarnaast zijn gespecialiseerde bedrijven nodig en zal een groot beroep op vrijwilligers worden gedaan. Want de helft van de kosten moeten de indieners van het plan zelf zien te vergaren, maar dat kan bijvoorbeeld ook in de vorm van zelfwerkzaamheid.