Alzheimer Café bij Onze Stede

STEENBERGEN – ‘Dementie en levenseinde’ is het thema van de eerstvolgende bijeenkomst van het Alzheimer Café, dat op maandag 10 oktober vanaf 19.30 uur wordt gehouden bij woonzorgcentrum Onze Stede aan de Rozemarijnstraat 1.

Belangstellenden zijn daar al vanaf 19.00 uur welkom en het programma duurt tot 21.30 uur. De toegang is gratis en men hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Gastspreker is Ruud Jellema, geestelijk verzorger bij GGZ/WNB. Hij zal o.a. ingaan op vragen als ‘wat verstaan we onder euthanasie?’ en ‘hoe kom je tot een besluit van euthanasie?’

Het Alzheimer Café is een initiatief van de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland, in samenwerking met GGZ/Westelijk Noord-Brabant, Stichting tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht. De Gemeente Steenbergen levert een belangrijke bijdrage aan de kosten.