Alternatieve plek voor terrassen in Kruisland

KRUISLAND – Nu het vooralsnog niet is toegestaan om terrassen te plaatsen op de Markt in Kruisland, bekijkt de gemeente of het mogelijk is om hiervoor zolang een alternatieve locatie aan te wijzen. Daarvoor lijkt de achterzijde van De Commerce, aan de kant van de kerk, zich het best te lenen.

Naar aanleiding van bezwaren van enkele dorpsbewoners, besloot de Raad van State onlangs dat de terrassen op de Markt strijdig zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. In april vindt hieromtrent nog een hoorzitting bij het hoogste rechtsorgaan van ons land, maar ook als die positief zou uitvallen ten aanzien van de terrassen op de Markt, kunnen die daar op z’n vroegst pas van de zomer terugkeren.

Het college verwacht echter dat de procedure om tot een wijziging van het bestemmingsplan te komen helemaal opnieuw moet worden opgestart en treft daarvoor inmiddels de noodzakelijke voorbereidingen, met de bedoeling dat de terrassen volgend jaar definitief op de Markt kunnen worden geplaatst.

Tot die tijd willen B en W de betreffende ondernemers (De Commerce en Restaria ’t Centrum) alsook de vele inwoners van Kruisland tegemoet komen, die middels een petitie kenbaar hebben gemaakt dat zij de terrassen op de Markt pertinent niet kwijt willen.

,,Wij zijn ons bewust van het belang en de dynamiek van de terrassen, die zeker in de zomer het middelpunt van Kruisland vormen,’’ aldus de wethouders Petra Lepolder en Cors Zijlmans. Zij gaan proberen de komende weken met de diverse belanghebbenden overeenstemming te bereiken over een tijdelijke oplossing, die zij per 1 april hopen te kunnen bewerkstelligen, aan de 'achterkant' van De Commerce.

Bij evenementen mogen er overigens nog wel daarbijhorende terrassen op de Markt worden neergezet.