Allemaal in beweging met het Lokale Sportakkoord

STEENBERGEN – Hoewel sporten en bewegen voor alle inwoners al hoog op het prioriteitenlijstje staat van de gemeente, komt daar nog een extra stimulans bij. Er is een Lokaal Sportakkoord in de maak waar sportverenigingen zich bij kunnen aansluiten. Het moet ervoor zorgen dat er meer samengewerkt gaat worden waardoor iedereen de kans krijgt om te sporten, of je nu jong, oud of mindervalide bent.

Debbie Jans is de sportformateur die het hele proces om te komen tot een Lokaal Sportakkoord zal begeleiden. Deze week was er een brainstormsessie in de kantine van SC Kruisland waar o.a. vertegenwoordigers van sportclubs en dorpsraden aanwezig waren. “Jullie zitten hier als ambassadeurs. Samen kunnen we komen tot het organiseren van concrete acties en activiteiten. Dat is niks nieuws en we gaan geen hele kerstboom optuigen, maar gewoon praktisch kijken wat er nodig is in deze gemeente om mensen in beweging te krijgen. Dat is goed voor ieders gezondheid en zorgt voor verbinding.”

Gemeente sluit aan bij Lokaal Sportakkoord

De gemeente was dinsdagavond ook aanwezig als partner in het opstellen van het Lokale Sportakkoord, maar ze is niet de opdrachtgever. Het budget, 20.000 euro voor 2020 en met mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar, komt vanuit het Rijk.
Vanuit de gemeente ligt er het nieuwe sportbeleid ‘Steenbergen Vitaal’ en daar sluit volgens wethouder Esther Prent het Lokaal Sportakkoord mooi bij aan. “Het Lokaal Sportakkoord borgt de betrokkenheid vanuit sportverenigingen, maar ook maatschappelijke organisaties zodat we met gezamenlijke inzet meer sportdoelstellingen kunnen realiseren, zoals beschreven in de beleidsnota.”

Vrouwenvoetbalteam 30+

Voor de bestuurders en vrijwilligers van de sportverenigingen zelf is het nog wel zoeken naar wat er van ze verwacht wordt, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Maar dat het noodzakelijk is om mee te bewegen met de veranderende maatschappij, is voor hen wel duidelijk. “Het is een grotere uitdaging om mensen aan je te binden. Sowieso zijn er minder vrijwilligers beschikbaar want iedereen heeft het druk”, zo klonk het tijdens de discussie.
Toch is het mogelijk om nieuwe initiatieven op te starten, als men wat creatiever is en buiten de gebaande paden durft te denken. “Na een oproep is er bij ons een vrouwenteam 30+ ontstaan waar zelfs al 20 aanmeldingen voor zijn. Die kiezen er bijvoorbeeld voor om op zondagmiddag te trainen”, vertelt Wim Roovers namens VV Steenbergen.

Team sportcoaches uitgebreid

Wie ook een belangrijke rol spelen in de gehele gemeente Steenbergen als het gaat om sport en beweegactiviteiten, zijn de sportcoaches. Daar is sinds kort een coördinator, Sigrid Noordijk, bijgekomen die de al bekende sportcoaches Lieke van Dongen en Ivo Bolluijt komt versterken. Doordat de coördinator bepaalde administratieve en organisatorische taken gaat overnemen, kunnen de sportcoaches nog meer de kernen in. “Zo hebben we momenteel al een enthousiaste beweegclub in Nieuw-Vossemeer opgezet en dat willen we ook in De Heen en Dinteloord gaan doen”, aldus Lieke van Dongen.
Deze avond krijgt een vervolg in een aantal nieuwe themasessies, te starten in maart. Het daadwerkelijke akkoord, ondertekend door de sportverenigingen, staat gepland om in juni gereed te zijn. De wens is uitgesproken dat er bij de volgende bijeenkomsten ook vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang, het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties aanwezig zullen zijn.

Foto: Tijdens de bijeenkomst in de kantine van SC Kruisland werd er gebrainstormd om uiteindelijk in mei/juni tot het Lokale Sportakkoord te komen.
Foto en tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant