Agrariërs voelen zich gepasseerd bij opstellen plannen buitengebied

STEENBERGEN – Gefronste wenkbrauwen bij belangenorganisatie ZLTO na het lezen van het koersdocument voor het buitengebied tussen De Heen en Steenbergen dat de gemeente onlangs heeft opgesteld. De tekeningen over de mogelijke herbestemming van bepaalde agrarische gronden leveren een hoop onrust op, zegt bestuurslid Carine van Nieuwenhuijzen van de ZLTO. “Normaal gesproken worden wij bij zulke plannen vooraf betrokken, maar dat is niet gebeurd. Terwijl het grote gevolgen kan hebben voor leden van ons.” Wethouder Esther Prent zegt dat nu alsnog te gaan doen.

Meerdere raadsleden vroegen afgelopen maandag om opheldering bij wethouder Prent over het ontbreken van overleg met ZLTO. “Er is wel overleg geweest met de betrokken agrariërs in het gebied, maar niet met de hele belangenorganisatie. Dat wil ik zeker nog doen, want ik hoop hun zorgen weg te kunnen nemen. We erkennen juist de grote waarde van de agrarische sector en we willen dat de zeekleipolders open gebied blijven. Maar we moeten ook niet blind zijn voor de mogelijke ontwikkelingen van recreatie en alternatieve landbouw.”

“Vreemd om vruchtbare landbouwgrond onder water te zetten”

Het ontwikkelingsperspectief is voornamelijk opgesteld om aan de slag te kunnen gaan met Fort Henricus. De gemeente wil een betere verbinding met de stad maken en een economische drager naast het Fort. De Provincie wil echter pas meewerken aan een herbestemming van de omliggende gronden en gebouwen als er in breder verband naar het gebied wordt gekeken. Zo wordt bijvoorbeeld de Vlietzone in het document in de toekomst als plek gezien voor natuur en recreatie. Dat ‘water doortrekken’ trok direct de aandacht van ZLTO. “Vreemd dat er wordt gesuggereerd om vruchtbare landbouwgrond onder water te zetten, terwijl de agrofoodsector een belangrijke economische drager is. Ik begrijp natuurlijk het belang van de recreatieve sector, maar er wordt nu een onnodig groot gebied ingevuld zonder overleg.”

Aangekochte loodsen nu slechts opslag landbouwmachines

Over het ontwikkelingsperspectief zelf waren de raadsleden ook niet te spreken. Zij hoopten meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden voor initiatiefnemers om een onderneming te starten op Fort Henricus, maar juist die informatie ontbreekt nog. Volgens de wethouder is dit document eerst nodig om in overeenstemming te komen met de Provincie en Natuurmonumenten, belangrijke partijen in het gebied. Maar het geduld van de raad is op. Het is inmiddels bijna vier jaar geleden dat de gemeente de loodsen naast het Fort kocht, en nu staan er alleen landbouwmachines in opgeslagen totdat het officieel een bestemmingswisseling krijgt. 

PvdA: “Dit is gigantisch uit de hand gelopen”

“Soms lopen de dingen zo; het lukte niet eerder om overeenstemming te bereiken. Ik noem dat geen uitstel”, aldus de wethouder. Maar voor Tim Huisman (D66) was dit wederom een reden om de term ‘college van uitstel’ te gebruiken. “Dit vage plaatjesboek voegt niks toe. Kom terug met iets concreets.”

Volgens PvdA’er Joop Stoeldraijer is het idee gigantisch uit de hand gelopen. “Het gaat om Fort Henricus en we hadden onze poot stijf moeten houden richting de Provincie.” De VVD stelde voor om eerst een beeldvormende vergadering te organiseren zodat alle betrokken partijen in het gebied, waaronder agrariërs, hun stem kunnen laten horen. Maar de meerderheid wilde niet nog meer uitstel en hopen begin 2021 dan echt het langverwachte voorstel voor Fort Henricus te ontvangen. “Jammer dat die beeldvormende vergadering er niet komt. Maar wel fijn om de steun van de raad te krijgen. We gaan binnenkort in gesprek met de wethouder”, aldus Carine van Nieuwenhuijzen.

Door: Nicole van de Donk

Foto: Peter Vermeulen