Adviesraad wmo zoekt nieuwe leden

STEENBERGN – De Adviesraad maatschappelijke ondersteuning, die de gemeente adviseert over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, is op zoek naar minstens vier nieuwe leden.

Belangstellenden moeten affiniteit hebben met de Steenbergse samenleving, binnen de gemeente woonachtig zijn, en over gevoel voor sociaal-maatschappelijke verhoudingen beschikken. De adviesraad houdt zich o.a. bezig met onderwerpen als mantelzorgondersteuning, huishoudelijke ondersteuning, jeugdzorg, alsook de dienstverlening vanuit Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin, en komt circa zeven keer per jaar bijeen op maandagavond. Deelname is op vrijwillige basis, maar gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Voor nadere informatie over de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning zijn mevrouw A. Brands-van Broekhoven van de gemeente Steenbergen bereikbaar op telefoonnummer 140167 en voorzitter J. Brouwer via (0167)-567945. Geïnteresseerden kunnen, tot 30 mei, een brief met cv sturen naar: Gemeente Steenbergen, t.a.v. A. Brands-van Broekhoven, Afdeling Beleid,  Postbus 6, 4650 AA Steenbergen, of per e-mail naar a.brands-vanbroekhoven@gemeente-steenbergen.nl