Adviesraad Maatschappelijk Ondersteuning op zoek naar signalen vanuit de samenleving

STEENBERGEN – De ‘linking pin’ zijn tussen de burger en de gemeente. Dat is volgens Korrie van Kampenhout de belangrijkste doelstelling van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning waar zij secretaris van is. Om die functie het beste te kunnen vervullen, moet de raad gevoed worden door signalen vanuit de samenleving. ,,Daar ligt nog een behoorlijke taak voor de adviesraad. We moeten meer naar buiten treden, meer bekendheid verwerven.”

Maar ook de burger die tegen een knelpunt in de pijplijn van de sociale zorg aanloopt, kan daar een belangrijke rol in spelen. Simpelweg door het te melden.

De Adviesraad Maatschappelijke Omschrijving laat zich het best omschrijven als een groep vrijwilligers die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over allerlei zaken in het sociale domein.  Jeugdzorg en kinderopvang bijvoorbeeld. Maar ook de participatiewet of wonen en zorg. De groep bestaat uit 8 à 9 personen, ieder deskundig door ervaring of expertise. Vacatures in de groep zijn snel opgevuld. ,,Het trekt mensen van allerlei pluimage aan. Juist die diversiteit maakt de raad zo waardevol,” aldus Van Kampenhout.

Geen klagen

De adviesraad is een orgaan van de gemeente Steenbergen en wordt als zodanig serieus genomen door ambtenaren en bestuurders. ,,We hebben maandelijks overleg met ambtenaren en wethouder,” legt voorzitter Johan Brouwer uit. ,,Onze mening wordt altijd gevraagd wanneer er een adviesrapport of een voorstel richting de raad moet. Er wordt niet altijd wat mee gedaan, maar over het algemeen hebben we geen klagen.”

Dat geldt volgens hem sowieso voor de wijze waarop de gemeente Steenbergen met haar sociale domein omgaat: ,,Ik heb vanwege mijn werk met heel wat gemeenten van doen, maar ik moet eerlijk zeggen dat Steenbergen het het beste voor elkaar heeft. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is.”

Aan de bel trekken

De adviesraad kan daar volgens beide bestuursleden een belangrijke rol in spelen. ,,Wanneer wij het signaal binnen krijgen dat er een knelpunt is in een onderwerp binnen onze portefeuille, dan trekken wij aan de bel. Het moet dan wel om een onderwerp gaan waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Wanneer iemand een probleem heeft met de thuiszorgorganisatie van vader of moeder, dan kunnen wij daar weinig in betekenen.”

Banden aanhalen

Het afgelopen jaar is de groep druk geweest met alle transities; de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Die klus is voor wat de adviesraad betreft geklaard. Het wordt tijd om de banden aan te halen met degene om wie het uiteindelijk gaat: de burger. Johan Brouwer: ,,Willen we signalen ontvangen, vertalen en door kunnen geven aan de gemeente dan moeten we ze wel eerst binnenkrijgen.”

De boer op

Gelukkig beschikt de groep over een uitgebreid netwerk waarbinnen regelmatig een sociale misstand boven komt drijven. Daarbuiten komt het echter maar zelden voor dat iemand zich spontaan meldt met een opmerking of een klacht.

,,Dat ligt ook aan ons. We moeten insteken op een actieve benadering. We moeten naar buiten. Dat doen we onder andere door gesprekken aan te gaan met zoveel mogelijk organisaties die binnen de gemeente actief zijn op sociaal terrein. We gaan ook meer de boer op door onze vergaderingen in laagdrempelige voorzieningen in de kernen te houden.”

Meer informatie over of contact met de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning is verkrijgbaar via de Gemeente Steenbergen: www.gemeente-steenbergen.nl of (0167) 543434.