Aanpak winkelstraten gewijzigd om overlast te minimaliseren

STEENBERGEN – De herinrichting van de binnenstad begint niet op de kop van de Kaaistraat, zoals de gemeente en de aannemer eigenlijk van plan waren. Op dit voornemen kwam vorige week tijdens de informatieavond over deel twee van het project StadHaven kritiek vanuit één van de ondernemers in het centrum. Deze planning zou volgens hem nadrukkelijk in het nadeel van winkeliers en publiek werken.

,,Dat was een goede opmerking en die hebben we dan ook ter harte genomen,’’ stelt wethouder Bert van Kesteren. Bedoeling is nu dat – op 18 februari – ter hoogte van de Markt wordt begonnen met de Grote Kerkstraat, in de richting van het Kerkplein. Als dit gedeelte klaar is, komt de Kaaistraat aan de beurt. Ook hierbij wordt er gewerkt vanaf de kruising met de Markt, maar dan dus in de richting van de Burgemeester Van Loonstraat. ,,Op deze manier kunnen we de Blauwstraat beter blijven gebruiken voor de doorstroming van het verkeer en zal er veel minder overlast zijn, bijvoorbeeld ook als het gaat om de bevoorrading van de winkels,’’ aldus Van Kesteren. Hij verwacht bovendien dat de Grote Kerkstraat en het Kerkplein al weer toegankelijk zijn ten bate van de Dodenherdenking op 4 mei. ,,Dankzij deze aanpassing in de planning ondervinden ook de Koninginnedagactiviteiten minder hinder van de werkzaamheden.’’

De oplevering van het gehele project, dat in zeven fasen van elk zo’n 75 meter wordt uitgevoerd, staat gepland op 12 juli.

Het nieuwe straatbeeld wordt in grote lijnen hetzelfde als op de Markt, vooral waar het de materiaalkeuze betreft. De rijbaan in de Grote Kerkstraat en de Kaaistraat wordt anderhalve meter smaller dan nu, de trottoirs worden hierdoor aan één kant aanmerkelijk breder. Voor de winkels komt een strook van één meter voor reclame-uitingen en andere uitstallingen. Een rij keien vormt de afscheiding van dit gedeelte met de rest van de stoep, zodat er voldoende ruimte overblijft, met name voor mindervaliden.