Aangepaste werkzaamheden gemeenteraad door Coronavirus

STEENBERGEN – De gemeenteraad heeft vandaag besloten de werkzaamheden voor de komende weken aan te passen. De fractievoorzitters van de raadspartijen hebben ingestemd met maatregelen die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken. “Er is gekozen voor het uitstellen en verplaatsen van vergaderingen opdat inwoners toch actief betrokken kunnen blijven bij onderwerpen die ook hen aangaan”, zo laat raadsadviseur Robert Defilet van de gemeente Steenbergen weten.

“Door de voorzitter van de gemeenteraad is over de diverse vergaderingen en activiteiten de vraag voorgelegd of deze moeten doorgaan en zo ja, op welke wijze. De fracties hebben unaniem aangegeven dat in ieder geval tot en met 6 april alle activiteiten worden geannuleerd en dat geen besluiten genomen worden zonder inwoners de gelegenheid te geven om hierbij aanwezig te zijn of hun stem te laten horen”.

De wijzigingen
– Het scholenproject met de basisscholen en ’t Ravelijn zijn geannuleerd. Met de  scholen wordt overlegd over of en hoe de debatten na 6 april opnieuw opgestart kunnen worden.
– De presidiumvergadering van 19 maart vervalt.
– De raadsvergadering van 26 maart verplaatst naar 23 april.
– De beeldvormende vergadering van 30 maart over leefbaarheid en kernen en maatschappelijk vastgoed wordt verplaatst naar 16 april.
– De kernbezoeken aan de De Heen en Dinteloord op 18 april worden verplaatst naar 6 juni en 23 september.
– De oordeelvormende vergaderingen van 6 en 8 april worden verplaatst en samengevoegd met de vergaderingen van 11 en 13 mei. Op 8 april stond de visie energie en ruimte gepland. Dit onderwerp heeft maatschappelijk veel belangstelling. Om inwoners en belanghebbenden de ruimte en gelegenheid te geven om deze onderwerpen met elkaar voor te bereiden, in te spreken in de aanwezigheid van achterbannen en bij de beraadslagingen aanwezig te zijn wordt dit onderwerp verplaatst naar de vergadering van 13 mei.
Berichten over eventuele nieuwe wijzigingen volgen. Ze worden ook gepubliceerd op de website van de gemeenteraad.