Zuiderwaterlinie zoekt gastheren en gastvrouwen

STEENBERGEN – Bij het laten herleven van de Zuiderwaterlinie, door er de belangstelling van toeristen voor te wekken zoekt de organisatie in samenwerking met IVN Natuureducatie naar lokale ondernemers die ambassadeur van de waterlinie willen worden. Voor hen is de cursus ‘Gastheer / Gastvrouw van de Zuiderwaterlinie’ in het leven geroepen.

Deze cursus in een onderdeel van het landelijke IVN-programma ‘Gastheer van het landschap’. Hierin worden lokale recreatieondernemers opgeleid. De cursus die voor de Zuiderwaterlinie is ontwikkeld doet dit specifiek voor de linie die van Bergen op Zoom via Steenbergen naar Grave loopt.

Opgave

De cursus bestaat uit vier dagdelen en is opgedeeld in twee groepen: het westelijke en het oostelijke deel van de 160 kilometer lange linie. Startdatum voor het westelijk deel is 19 februari. Nadere informatie is te vinden op de website www.zuiderwaterlinie.nl onder de rubrieken ondernemers en cursus ivn. Hier kan ook worden aangemeld tot 5 februari.