Woningbouw gemeentebreed volop in beweging

STEENBERGEN – Op verzoek van de Volkspartij was een raadsmededeling over de ontwikkeling van de woningbouw in Steenbergen onderwerp van discussie tijdens de oordeelsvormende vergadering van afgelopen donderdag. Wethouder Petra Lepolder nam de gelegenheid te baat om een rijtje ‘goed nieuws’-berichten over diverse bouwprojecten wereldkundig te maken. “Het gaat goed met de woningbouw in Steenbergen,” concludeert zij tevreden.

Vooral de mededeling dat er schot lijkt te zitten in Couveringepark is voor de wethouder reden tot blijdschap. Nadat het project jarenlang stil lag, wordt er binnenkort begonnen met de bouw van zeven huizen. “Het blijft een moeilijk project, maar met de verkoop van deze woningen wordt er toch weer een begin gemaakt. Het zijn stipjes aan de horizon maar  wel met de hoop dat het op termijn helemaal goed gaat komen met Couveringepark.”

Woonbeurs

De Beltmolen in Nieuw-Vossemeer is nog zo’n voorbeeld van een bouwplan dat sinds de economische recessie muurvast leek te zitten. Inmiddels niet meer, want de gemeente is in een afrondende fase beland met de Roosendaalse BVR Groep. “Ik verwacht dat daar met de Woonbeurs STBleeft op zaterdag 17 juni de eerste berichten over naar buiten komen,” aldus Lepolder.

Ook op de tweede fase van De Spiegelvloot in  Dinteloord gaan momenteel de puntjes op de ‘i’, terwijl voor plan Buiten De Veste in Steenbergen gewerkt wordt aan een ‘gasloos’ woonhofje.

Olmentuin

Wilma Baartmans vroeg de wethouder aansluitend om haast te maken met de nodige planvorming rond nieuwbouwproject ‘De Olmentuin’ aan de Olmendreef van de firma Buuron. Het plan omhelst 34 woningen in een duurzame, energieneutrale, groene wijk.

Fractievoorzitter Michel Lambers van de Volkspartij temperde het enthousiasme. “Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Van de afspraken die gemaakt zijn met de projectontwikkelaar gaan mijn nekharen overeind staan.” Wethouder Lepolder verklaarde dat zij daar weinig aan kon doen of veranderen. “Het is een afsprakenkader vanuit het verleden. Een opdracht die ik heb gekregen en naar eer en geweten uitvoer. Er is inmiddels voldoende duidelijkheid om het bestemmingsplantraject in te gaan.”