Volkspartij wil nieuw afvalplan eerst uitproberen

STEENBERGEN – Als het aan de Volkspartij ligt, wordt er eerst een proef gehouden met de ondergrondse inzameling van restafval, voordat in heel de gemeente ondergrondse containers worden geplaatst.

Om de grote hoeveelheid restafval terug te dringen, achten B en W het noodzakelijk om over te gaan op de ondergrondse inzameling hiervan, zodat de inwoners hun huisvuil beter gaan scheiden. In de oordeelsvormende raadsvergadering over dit onderwerp, gaven meerdere fracties aan dat het misschien beter zou zijn om eerst een pilot te houden, zoals dat ook is gebeurd toen de oud papier-container werd ingevoerd.

De Volkspartij heeft nu een amendement opgesteld, waarvoor zij in de besluitvormende raadsvergadering van komende donderdag een meerderheid hoopt te vinden. De grootste oppositiefractie stelt een proefperiode van minimaal een jaar voor in één van de kernen, waarvan de resultaten na een half jaar en een jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als het inzamelen van restafval via ondergrondse containers het gewenste effect blijkt te hebben, kan dit systeem dan alsnog in heel de gemeente worden ingevoerd.