Trots en sociale betrokkenheid centraal bij toekomstvisie

STEENBERGEN – Behoud van het mooie landschap, kansen grijpen die de A4 zal bieden, meer verbondenheid tussen de kernen, en trotser zijn op Steenbergen in zijn algemeenheid. Dat waren in een notendop de belangrijkste ‘conclusies’ van de inloopavond over de toekomstvisie van de gemeente, waaraan gisteravond zo’n honderd inwoners actief meededen.

De belangstellenden konden vrijwel allemaal worden gerelateerd aan het zogeheten maatschappelijk middenveld en het verenigingsleven, maar gaven de gemeente volgens wethouder Miriam Termeer toch voldoende handvaten om het beleid voor de komende jaren verder uit te stippelen én zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de bevolking. Daarbij gaat het niet in de laatste plaats om bezuinigingen. ,,We staan voor duivelse dilemma’s en zijn de schaarste aan het verdelen. Je wilt niet kiezen, maar je zult wel moeten. De eerste belangrijkste stap is nu gezet, maar we zijn er nog lang niet. Het is in ieder geval mooi om te zien dat zoveel mensen de toekomst van Steenbergen belangrijk vinden en dat zij zo trots zijn op hun eigen gemeenschap.’’

Diezelfde, vergrijzende  gemeenschap zal in de toekomst (nog) meer op eigen kracht moeten doen. Want de (lokale) overheid moet niet alleen fors beknibbelen, maar zal zich ook steeds verder terugtrekken. De gemeente gold en geldt nu nog vooral als regisseur/uitvoerder. Straks krijgt zij een meer faciliterende rol.

College en raad gaan de uitkomsten van de brainstormsessie, waarvan op 17 april een vervolg komt, de komende tijd nader uitwerken. Dat gebeurt met behulp van deskundigen op het gebied van lange termijnvisies, die ook gisteravond de regie voerden. Na een korte inleiding, werden de aanwezigen in acht groepjes verdeeld en uitgedaagd om antwoorden te formuleren op vier vragen: ‘Waar bent u trots op in Steenbergen?’, ‘Wat zijn de grootste veranderingen die op Steenbergen afkomen en zijn die positief of negatief?’, ‘Voor welke dilemma’s staat Steenbergen?’ en ‘Wat is uw droom voor Steenbergen in 2020?’

Kleinschaligheid

Revolutionaire ideeën bleven uit. Duidelijk werd wel dat Steenbergen en de bijhorende kernen boven alles een ‘groene long’ moeten blijven, waar het zowel voor de inwoners als toeristen aangenaam vertoeven is. En waar kleinschaligheid niet als een bedreiging, maar als een kracht wordt gezien. Tegelijkertijd zullen de vruchten van de A4 moeten worden geplukt. De nieuwe snelweg biedt volgens iedereen volop ontwikkelingskansen, maar gevreesd wordt overigens ook voor grote verkeersproblemen in de kern Steenbergen, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Misschien wel boven alles pleitten de meeste deelnemers tenslotte voor meer sociale betrokkenheid van alle burgers. ,,We moeten gewoon zorgen dat Steenbergen een beschaafde, nette, ordentelijke gemeente is,’’ zo luidde ook nog één van de ‘toekomstdromen’.