PvdA afdelingen fuseren tot PvdA Brabantse Wal

STEENBERGEN – De afdelingen van PvdA Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht maken bekend dat hun fusie inmiddels heeft plaatsgevonden. Per 1 januari jongstleden is dat het geval. De afdelingen gaan verder onder de naam PvdA Brabantse Wal.

“Lokaal verandert er niets. De PvdA-fracties in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen werken onverminderd hard aan het borgen van sociaal democratische waarden en een stukje mooier maken van de drie respectievelijke gemeenten”, zo stellen de betrokken fracties.
“De stap van de fusie is een logisch vervolg op de reeds bestaande intensieve samenwerking. Door de fusie kunnen bestuurlijke activiteiten slimmer georganiseerd worden en kunnen de fracties beter gesteund en waar nodig ontzorgd worden”, aldus het bestuur van PvdA Brabantse Wal.