Prof. Han Leune doet boekje open over Fort Henricus

STEENBERGEN – Heemkundekring De Steenen Kamer organiseert op woensdag 26 oktober een lezing door professor Han Leune over Fort Henricus. De oud-Steenbergen zal hierbij zowel het verleden van het fort uit de doeken doen, als ingaan op de huidige staat ervan en zijn toekomstvisie geven op het aloude vestingwerk.

Fort Henricus werd in 1626 gebouwd en speelde vanaf 1628 een belangrijke rol binnen de West-Brabantse Waterlinie. Architect van het fort was de beroemde vestingbouwkundig ingenieur David van Orliens, naar wie in Steenbergen nog een straat is vernoemd. De vesting omvat(te) vijf bolwerken, die deels buitendijks lagen (in de gorzen van de Vliet) en deels in de Graaf Hendrikpolder. Het fort raakte buiten gebruik toen de vesting Steenbergen in de periode 1812-1819 als zodanig werd ontmanteld. In 1827 werd het terrein verkocht aan een particulier, ten behoeve van de landbouw. Anno 2016 zijn de contouren van het vestingwerk nog altijd zichtbaar in het landschap. De huidige eigenaar is Natuurmonumenten en in het kader van de revitalisering van de West-Brabantse Waterlinie wordt het fort gerestaureerd.

Over de geschiedenis van het fort is verder nog maar weinig opgehelderd. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek is prof. Han Leune druk doende om er een boek over te schrijven, dat waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 zal verschijnen en waarin hij ook ruimschoots aandacht gaat besteden aan het functioneren van de waterlinie tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Tijdens de lezing presenteert hij de voorlopige resultaten van zijn speurwerk.

Prof. Han Leune is als emeritus hoogleraar sociologie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op zijn naam staan diverse studies over Staatse forten in Zuid-West Nederland en in België. Bijzonderheden daarover (alsook over zijn persoon en ander wetenschappelijk werk) zijn te vinden op www.hanleune.nl.

Leden van De Steenen Kamer kunnen de voordracht op 26 oktober gratis bezoeken, aan alle overige belangstellenden wordt een toegangsprijs van 5 euro gevraagd (incl. een kopje koffie). Plaats van handeling is het Welbergse gemeenschapshuis De Vaert, aanvang 19.30 uur.