Lowys Porquin schaft vrijwillige ouderbijdrage af

STEENBERGEN – Stichting Lowys Porquin, waaronder diverse scholen in de gemeente vallen – geeft aan de vrijwillige ouderbijdrage is afgeschaft. “Gelijke kansen, solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen van Lowys Porquin”, zo geeft de stichting als reden voor dit besluit.

Voortaan betalen de scholen van Lowys Porquin zelf de activiteiten die op de scholen worden georganiseerd. Aan het aanbod daarvan verandert niets, zo is de belofte. Men vindt dat deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de scholen zelf en de financiële situatie van de ouders zelf mag geen invloed hebben op de vraag of de kinderen wel of niet deelnemen aan de activiteiten.