Jip en Janneke neemt intrek bij Zo

DINTELOORD – Peuterspeelzaal Jip en Janneke verhuist deze zomer van haar huidige onderkomen bij openbare basisschool De Regenboog naar het pand van Zo Kinderopvang aan de Westgroeneweg in Dinteloord.

Volgens directeur Paul Korzilius van de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen (SPS) is ook bekeken of Jip en Janneke haar intrek zou kunnen nemen bij basisschool Groen van Prinsterer of peuterspeelzaal De Dobbelsteen, maar dat stuitte volgens hem op ‘fysieke onmogelijkheden’.

,,De meest ideale oplossing is bij Zo Kinderopvang.’’ Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met nieuwe wet- en regelgeving, die de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang voorschrijft. SPS en Zo Kinderopvang hebben de afgelopen tijd al een ver(der)gaande samenwerking voorbereid. ,,We treden samen de toekomst tegemoet, dus daar past deze stap prima bij.’’

,,Verder verandert er niets: de kwaliteit blijft hetzelfde, alle kinderen en misschien zelfs nog wel meer kunnen na de zomervakantie op onze nieuwe locatie in Dinteloord terecht, en ook alle leidsters gaan mee. Wij zullen samenwerking met de drie Dinteloordse basisscholen alleen maar omarmen en staan voor het belang van het jonge kind, ongeacht afkomst of gezindte.’’

Korzilius is blij met het alternatief dat hij heeft gevonden bij Zo Kinderopvang. ,,Dat kostte even wat tijd, waardoor allerlei verhalen de ronde zijn gaan doen, zelfs over sluiting, maar dat is dus nooit aan de orde geweest.''

,,Dankzij de extra subsidie die de gemeente ons onlangs gelukkig heeft toegekend, kunnen wij juist verdergaan met waar we goed in zijn. De grootste overwinning is wat mij betreft dan ook dat de hoogstaande kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk van SPS en de leidsters die het uitvoeren door de gemeente wordt onderkend.’’