Goed nieuws voor basisscholen Pius X en De Nieuwe Veste

STEENBERGEN – Er kwam deze week vanuit De Haag goed nieuws voor de kleine scholen in de gemeente Steenbergen. Dankzij een besluit van het kabinet krijgen zij vanaf het schooljaar 2018-2019 een hogere toeslag. In de gemeente Steenbergen vallen basisschool De Nieuwe Veste en de Pius X op de Welberg onder het predicaat ‘kleine school’.

Volgens minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) vervullen kleine scholen een cruciale functie, vooral in kleine gemeenschappen. “De school is de ziel van het dorp, zo wordt wel eens gezegd, de plek waar het dorp samenkomt. Waar ouders en leerlingen elkaar treffen en betrokken zijn bij het onderwijs en bij elkaar.”

Broekriem ophouden

Daarmee slaat het kabinet de spijker op z’n kop vindt Els Kooijmans, bestuurder van de Lowys Porquinstichting waaronder de Pius X valt. “Voor scholen in kleine kernen is het lastig om de broekriem op te houden. Bezuinigingen  gaan bijna altijd in personeel zitten omdat die kosten 80-85% van het totale budget beslaan.” Daar komt bovenop dat de Wet Werk en Zekerheid erg belemmerend werkt voor de flexibiliteit van scholen die te maken krijgen met ziek personeel. “Dat klopt,” beaamt Kooijmans, “maar er zijn ook geen vervangers. We kampen nu al met een enorm lerarentekort en dat wordt de komende jaren alleen maar erger.”

Goud van de samenleving

Het afgelopen jaar wordt vanuit het onderwijsveld de roep richting Den Haag om meer geld steeds luider. Zonder een voldoende salariëring, komt er geen nieuw personeel en wordt de werkdruk steeds hoger. Kooijmans is dan ook blij dat er eindelijk weer eens een goed bericht doorsijpelt. “We staan vierkant achter onze mensen en de acties die zij voeren, maar je zou bijna vergeten dat we een prachtig vak hebben. We werken met het goud van onze samenleving en dat moeten we ons blijven beseffen.”

Leefbaarheid

Volgens de bestuurder biedt de stichting nu al extra ondersteuning aan de kleine scholen die onder LPS vallen. Kooijmans die zelf directeur was van de Fatimaschool in De Heen ten tijde van de sluiting, begrijpt de problematiek als geen ander. “We snappen dat voor een kleine kern de school extra belangrijk is. Zowel voor de leefbaarheid als voor de jonge gezinnen die er wonen.”

Werkdruk verlagen

Met de verhoging van de kleine scholentoeslag krijgen kleine scholen extra armslag om goed onderwijs te blijven verzorgen Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt de kleine scholentoeslag met € 10 miljoen verhoogd en vanaf het schooljaar 2019-2020 komt er structureel € 20 miljoen per jaar meer beschikbaar. Dat levert een stevige verhoging van de bekostiging op. In het geval van de Pius X (74 leerlingen) zou dit voor het komende schooljaar 15.000 euro extra toeslag betekenen.

“Wij hebben het overigens alleen nog maar via de krant vernomen,” houdt Kooijmans een slag om de arm. ”Maar de boodschap van het kabinet gaat deze school zeker helpen. De Pius X staat kwalitatief goed bekend en heeft onze aandacht als kleine school met bijbehorende problematiek. Samen met het team moeten zij kijken op welke wijze er met dit extra geld werkdruk verlagende maatregelen doorgevoerd kunnen worden.”

Cruciale rol

Ook Anne van Loon, directeur van ABBO basisschool De Nieuwe Veste, komt met 85 leerlingen in aanmerking voor de toeslag. “We zijn er blij mee want we zijn met veel nieuwe dingen bezig. Het is mooi dat we daar met deze extra financiën leerkrachten voor vrij kunnen maken.  Daarnaast zijn we bezig met veel veranderingen in en om de school want we willen mee blijven doen met de onderwijsvernieuwing. “

Hoewel De Nieuwe Veste niet de enige school in de kern Steenbergen is, vervult zij volgens Van Loon wel een cruciale rol. “Wij zijn een echte wijkschool en zijn druk met activiteiten die school overstijgend zijn.” De hoge werkdruk is ook bij De nieuwe Veste voelbaar. “Maar we hebben een leuk team dat ervoor gaat. Je moet het met zijn allen doen en samen de schouders eronder zetten. We hebben geen zieken, de leerkrachten werken hard en hebben het naar hun zin,” aldus de nieuwe directeur.

Door Dasja Abresch