Eerste lichting cursisten van bijenvereniging Imkers Bij1 ontvangt diploma

WELBERG – Er is een sprake van een goede oogst bij de Welbergse kwekerij Landjuweel. In dit geval gaat het niet om bloemen of honing, maar om een groep cursisten die afgelopen maandag hun diploma in ontvangst mocht nemen. Veertien deelnemers mogen zich nu vol trots imker noemen. De leden van de nieuw opgerichte vereniging Imkers Bij1 hebben geleerd hoe ze zelf bijen kunnen houden waardoor ze allemaal een steentje bijdragen aan de diversiteit in de natuur en het behoud van de bij.

Docenten Kees Dogge en Marco van der Klooster waren best een beetje trots op hun leerlingen, die zich vanaf februari hebben verdiept in de wondere wereld van het bijenhouden. “Het was voor ons ook spannend om voor de eerste keer les te geven en de mensen enthousiast te krijgen voor deze hobby. Maar het heeft heel goed uitgepakt. Sommigen wisten bij wijze van spreken amper wat een bij was en nu hebben de meeste cursisten een eigen bijenvolk thuis”, vertelt Kees Dogge, die samen met zijn vrouw Marjoleen hun kwekerij-imkerij Landjuweel runt. Volgens zijn collega-docent Marco van der Klooster lag de nadruk tijdens de lessen op het plezier en de gezelligheid. “Daarom hebben we de theorie tot een minimum beperkt en veel lol gehad tijdens de praktijklessen. Er zijn mooie vriendschappen ontstaan.” De cursisten leerden bijvoorbeeld alles over de verschillen tussen de koningin, de werkster en de dar en tijdens de voorjaarscontrole in de kersenboomgaard mochten ze voor het eerst de kasten openen om de bijenvolkjes te bekijken.

Zwerm bijen scheppen

Karin Geers is een van de geslaagden en vertelt dat ze heeft genoten van de cursus. “We mochten eigenlijk meteen al veel zelf doen. Zo gingen we mee op pad met imker Theo Hermans, die regelmatig opgeroepen wordt om een zwerm bijen te ‘scheppen’ die in bomen of struiken hangen. We kregen de instructie om die zwerm eerst nat te spuiten zodat ze niet wegvliegen waarna je een emmer onder de zwerm hangt waar de tros in moet vallen. Je moet daar inderdaad niet angstig over doen, maar anders begin je ook niet aan zo’n cursus. Ondanks de beschermende kleding ben een keertje gestoken maar daar heb ik gelukkig niet veel last van gehad. We hebben in duo’s gewerkt en onze bijenkast stond bij zorgboerderij Kakelbont. Het is de bedoeling om hem daar permanent te houden, zodat de mensen daar ook van alles kunnen leren over bijen. Ik heb nu nog geen eigen bijenvolk thuis, maar dat wil ik uiteindelijk wel.”

Potjes honing voor sponsoren

Bij de diploma-uitreiking waren ook de sponsoren uitgenodigd die ervoor gezorgd hebben dat er nu zeven leskasten (met sponsornaam) bij Landjuweel staan. Als bedankje ontvangen zij elk tien potjes met goudgele honing die de cursisten aan het einde van de zomer uit de raten hebben ‘geslingerd’.
Inmiddels kijkt het echtpaar Dogge alweer vooruit naar de volgende lesgroep, waar al enkele belangstellenden zich voor hebben gemeld. “We gaan dan weer werken in duo’s, en er is plek voor maximaal 20 mensen. Dan kunnen we de persoonlijke aandacht garanderen die we zo belangrijk vinden”, aldus Marjoleen Dogge.

Foto: De geslaagden van de basiscursus imkeren bij Landjuweel kunnen nu zelf aan de slag gaan met hun eigen bijenvolk.
Foto: Nicole van de Donk @ Steenbergse Courant.nl