Coalitie aan de slag onder noemer Van Gemeente naar Gemeenschap

STEENBERGEN – In gemeenschapshuis De Vaert hebben Gewoon Lokaal!, VVD, D66, CDA en Steenbergen Anders vanmiddag hun coalitie-akkoord getekend, dat als titel ‘Van Gemeente naar Gemeenschap’ heeft meegekregen en volgens de vijf partijen realistische doelstellingen bevat. In de raadsvergadering van morgenavond doen zij het programma verder uit de doeken en worden Cors Zijlmans (Gewoon Lokaal!), Petra Lepolder (VVD), Vincent van den Bosch (D66) en Cor van Geel (CDA) voorgedragen als wethouders.

Foto: René Ooms (bestuurslid CDA), Cors Zijlmans (Gewoon Lokaal!), Petra Lepolder (VVD), Tim Huisman (Steenbergen Anders) en Eric van der Spelt (D66) waren namens hun partijen aanwezig bij de ondertekening van het coalitie-akkoord, waaronder CDA’er Cor van Geel eerder vandaag zijn handtekening al had gezet. Hij moest vanmiddag verstek laten gaan wegens andere (wethouders)verplichtingen.

Zijlmans (Dinteloord), Lepolder (Dinteloord) en Van den Bosch (Steenbergen)  ‘krijgen’ een functie van 0,9 fte, Van Geel (Nieuw-Vossemeer) komt voor 0,6 fte op de loonlijst te staan. De CDA’er gaat zich hoofdzakelijk ontfermen over de zogeheten transities van jeugdzorg en de ABWZ. Zijlmans neemt onder meer de participatiewet en openbare werken voor zijn rekening. In de portefeuille van Lepolder komen in ieder geval Ruimtelijke Ordening, recreatie en toerisme, en volkshuisvesting.  Van den Bosch wordt verantwoordelijk voor economische zaken en financiën.

De exacte taakverdeling moet nog worden vastgesteld, dat gebeurt in de eerste vergadering van het nieuwe college, dat morgenavond officieel wordt geïnstalleerd. Steenbergen Anders levert overigens geen wethouder.

'We moeten het mét elkaar doen'

Met ‘Van Gemeente naar Gemeenschap’ willen de coalitiepartners benadrukken dat de gemeentelijke organisatie niet meer, zoals voorheen, alles regelt voor haar burgers, maar meer een faciliterende rol inneemt. ,,We zullen het, als overheid en inwoners van alle kernen, mét elkaar moeten doen,’’ stelde Zijlmans, zeer tevreden over de totstandkoming van het ‘regeerakkoord’ en het onderlinge vertrouwen tussen de vijf partijen, die vast van plan zijn de vier jaar samen vol te gaan maken. ,,Dat is geen verwachting, dat doen we gewoon.’’

Waar het de overheveling van ‘de zorg’ van het Rijk naar de gemeente betreft, hebben de coalitiegenoten besloten dat niemand tussen wal en schip mag vallen. ,,Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben, desnoods moet daarvoor geld uit de reserves worden gehaald.’’

'Als je niet investeert, sta je stil'

Het akkoord bevat volgens Gewoon Lokaal!, VVD, D66, CDA en Steenbergen Anders ook de nodige ambities, waarover zij morgenavond verder zullen uitweiden. Hetzelfde geldt voor de investeringsplannen, want ook die ontbreken niet. Zijlmans: ,,Als je niet investeert, sta je stil, maar we zullen daarbij wel zoeken naar co-financieringsmogelijkheden. We willen in alle opzichten actief aan de slag. In economische zin, met de acquisitie van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook naar het verenigingsleven toe. Niet achter het bureau zitten wachten, bij wijze van spreken, wat er op ons afkomt.’’

Nieuwe raadsleden en fractievoorzitters

De aanstaande benoeming van Zijlmans tot wethouder, betekent dat Wilma Baartmans fractievoorzitter wordt van Gewoon Lokaal!, maar zij gaat deze functie wel invullen samen met Maurice Remery. De vrijkomende raadszetel bij de fusiepartij van GB/DLP en Door! is voor Esther Prent. Voor D66 komt, nu Van den Bosch in het college plaatsneemt, Ad Theuns in de raad en wordt Eric van der Spelt volgens planning de fractieleider. Bij het CDA keert Jeroen Weerdenburg terug in de raad en staat nog niet vast of hij, of Lian Korst, het fractievoorzitterschap gaat bekleden. Ook bij de VVD is daaromtrent nog geen besluit genomen, duidelijk is wel dat Alex van Pelt zijn rentree maakt in de raad. Tim Huisman is als enig raadslid van Steenbergen Anders automatisch ook fractievoorzitter van zijn partij.