Bestuurders OPS zoeken samenwerking met gemeente voor parkmanagement op industrieterreinen

STEENBERGEN – Als het aan het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) ligt komt er zo spoedig mogelijk parkmanagement voor de industrieterreinen Reinierpolder I en II. Hierdoor gaat de kwaliteit ervan omhoog en wordt Reinierpolder aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, maar zeker ook voor de bestaande. Het realiseren van parkmanagement kan alleen in samenwerking met gemeente Steenbergen. OPS hoopt op instemming van de gemeenteraad.

“Goed gestructureerd parkmanagement is van groot belang bij het aantrekkelijk maken van de industrieterreinen. De resultaten zijn goed te zien bij tal van industrieterreinen in onze regio. Wanneer een nieuw industriegebied in gebruik wordt genomen dan gebeurt dit tegenwoordig altijd onder de paraplu van parkmanagement. Dat regelt zaken als beveiliging, bewaking, centraal onderhoud en er zijn dan huisregels die gelden voor alle bedrijven. Wil Steenbergen interessant zijn voor bedrijven, dan is dit ook noodzakelijk voor Reinierpolder”, zo stellen bestuurders Leo Heijmans en Johan van Gils van OPS.

Enquête

“Het is zaak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wij zijn reeds begonnen met die van de gevestigde ondernemers op Reinierpolder. We hebben een enquête gehouden om goed te weten wat er momenteel leeft. Hierop hebben wij een respons gehad van 30 procent en voldoende input om een goed beeld te krijgen”, aldus het tweetal.

Meerderheid voor

Een ruime meerderheid van de ondernemers die reageerden (70%) is voorstander van een vorm van parkmanagement. Ruim 85 procent van de ondernemers wil bewaking/handhaving op de terreinen. De helft van de respondenten is bereid hiervoor te betalen. Slechts een derde van hen wil betalen voor het centraal schoonhouden van de bedrijventerreinen. Vrijwel alle ondernemers (96%) is bereid om ongebruikelijke zaken te gaan melden. En drie kwart vindt dat er huisregels moeten komen die voor alle bedrijven gelden.

Eigen bijdrage

Het parkmanagement zou zich moeten richten op het groenonderhoud, de controle op overnachtingen, op snelheid en op veiligheid. Er zouden meer parkeerplaatsen moeten komen, vuilnisbakken en terrein afsluiting. Ook de verlichting is onderwerp van kritiek.

Bij de ondernemers die hebben gereageerd op de enquête is het merendeel bereid om een maandelijkse financiële bijdrage te leveren. Gedacht wordt aan bedragen tussen 100 en 250 euro per maand, afhankelijk van bedrijfsomvang.

Steun noodzakelijk

Heijmans en Van Gils voelen zich door de uitslag van de enquête gesteund in ook de eigen ideeën die zij voor het industrieterrein hebben. Ze hopen nu op de steun van de gemeenteraad. “Die is belangrijk. Wij denken niet alleen aan financiële ondersteuning, maar vooral ook faciliterende. En het is zaak om een verplichte deelname van de gevestigde bedrijven af te dwingen. Er zijn in totaal zo’n 180 bedrijven op beide terreinen. Bij een deelname van 75% kan de gemeenteraad via een verordening deelname voor alle bedrijven verplicht stellen. Door gezamenlijk te investeren, kan voldoende worden bereikt tegen behapbare bedragen.  

Foto: OPS-bestuurders Leo Heijmans (links op de foto) en Johan van Gils ijveren voor parkmanagement op de Steenbergse industrieterreinen. 

Tekst en foto: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl