Windmolens zorgen voor verdeeldheid binnen politiek

STEENBERGEN – Alle vergaderingen en onderzoeken ten spijt, blijkt de discussie over de eventuele opschaling van de windmolens aan de Karolinadijk nog voort te duren. Maandagavond spraken de gemeenteraadsleden opnieuw over de kwestie en ook bezorgde Dinteloorders lieten hun stem horen. Dat gebeurde soms met applaus en geroep vanaf de publieke tribune. De partijen in de raad lijken het voorlopig niet eens te zijn over de verschillende aspecten van de aanvraag. Hoogte, locatie en sociale randvoorwaarden passeerden opnieuw de revue, net zoals in de beeldvormende vergadering van een maand geleden.

Hoewel de vergadering van maandagavond een opiniërend karakter had en er nog geen stemming werd uitgebracht, ontstonden er toch twee kampen als het gaat om voor- en tegenstanders van hogere windmolens in Dinteloord. VVD en D66 gaven duidelijk aan het uitstel van de wethouder niet op prijs te stellen en willen zo snel mogelijk spijkers met koppen slaan. 

“Innogy boze jongetje van de klas”

Maar de ontbrekende schakel in het verhaal is wat dat betreft initiatiefnemer Innogy en juist die schitterde weer door afwezigheid. Het energiebedrijf heeft de deur dicht gegooid nu de discussie weer een andere kant is opgegaan. Onacceptabel volgens Nadir Baali van de PvdA. “Innogy gedraagt zich als het boze jongetje van de klas dat in de hoek gaat staan met z’n armen over elkaar. Ik zou de wethouder willen adviseren om ze verder te ontmoedigen zodat het hele plan wellicht in de koelkast komt te staan.”
De Volkspartij is vanaf het begin af aan tegen de opschaling geweest. Michel Lambers liet met klare taal blijken wat hij van de opstelling van Innogy vindt. “Het zal ze aan hun reet roesten wat wij als gemeente willen. Het gaat hen alleen om de maximale winst.”

“Maatregelen gaan pijn doen”

Maar volgens wethouder Wilma Baartmans kan de gemeente niet om de afspraken met Innogy heen en is er nu eenmaal opschaling nodig om aan de gestelde voorwaarden van de Provincie te voldoen. “Het kan niet anders dat die maatregelen pijn gaan doen, maar er zullen er nog meer volgen in de toekomst om de doelen van de energietransitie te behalen. Ik hoopte voor de Dinteloorders ook op lagere molens, maar dat lijkt economisch niet haalbaar.”

“Ons dorp niet verkopen voor paar centen”

Grootste partij Gewoon Lokaal! houdt nog meerdere opties open, omdat volgens Jan Veraart de technische ontwikkelingen op dit moment zo snel gaan, dat wellicht de overlast van hogere molens in de toekomst minder gaat worden. “Dan zouden drie molens van 180 meter hoog bespreekbaar zijn voor ons.”
Wat D66 betreft moeten de windmolens nog hoger worden, de zogenaamde ‘Megamolens’ volgens de gelijknamige actiegroep. “Anders zijn ze economisch niet interessant en zal er ook geen ruimte zijn voor compensatie voor omwonenden”, vindt Eric van der Spelt.

Maar op een eventuele financiële vergoeding in welke vorm dan ook, zitten de leden van de actiegroep niet te wachten. “We willen ons dorp niet verkopen voor een paar centen. De raad heeft een grote verantwoordelijkheid om ons voor een ramp te behoeden”, aldus René Meijer namens actiegroep ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’. Mede-actievoerder Edward de Ruiter voegde daaraan toe: “Ieder weldenkend mens zou niet toe moeten staan dat die hoge molens zo dicht op de kern komen te staan. Ik wil de raad en het college dringend vragen om verder te gaan onderzoeken of windmolens onder de 150 meter misschien toch tot de mogelijkheden behoren.”

De gemeenteraad heeft tot 13 februari de tijd, want dan staat de volgende oordeelvormende vergadering over het onderwerp op de agenda. Later die maand zal een definitief besluit vallen.

Foto: Opnieuw werd er deze week gepraat over de windmolens aan de Karolinadijk in Dinteloord. Ook de tegenstanders vanuit het dorp lieten hun stem horen.

Door: Nicole van de Donk