Werkzaamheden moeten wateroverlast Steenbergen-Zuid verminderen

STEENBERGEN – Onlangs is het waterschap Brabantse Delta gestart met werkzaamheden op een terrein langs de Franseweg, ter hoogte van de rotonde. In april wordt de Franseweg een aantal weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt omgeleid. Onder de weg wordt namelijk een grote duiker geplaatst die de sloot langs de rondweg verbindt met een watergang die naar de Ligne leidt. Dit alles om de wateroverlast in wijk Zuid te verminderen.

Op het terrein naast de Franseweg is inmiddels een watergang behoorlijk verbreed. Deze watergang wordt verbonden met de sloot langs de rondweg. Deze sloot moet een groot deel van het water uit wijk Zuid afvoeren. Bij flinke regenbuien hebben bewoners van Steenbergen Zuid namelijk veel overlast door ondergelopen kelders en water dat niet snel en voldoende kan wegstromen. 

Verkorte doorsteek

In 2016 is in opdracht van gemeente Steenbergen en het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het watersysteem in Steenbergen Zuid. Hierbij is de samenhang tussen de riolering en het oppervlaktewatersysteem onderzocht. Vervolgens zijn maatregelen opgesteld. De verkorte doorsteek naar de Ligne moet de problemen verminderen. Het water wordt zo sneller afgevoerd.

Afsluiting

Het plaatsen van de duiker onder de Franseweg zorgt ervoor dat deze enkele weken wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. De exacte planning van de werkzaamheden is nog niet bekend, maar deze zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van het waterschap: www.brabantsedelta.nl op de pagina ‘Werk in uitvoering’.