Welbergsedijk deels afgesloten

WELBERG – Vanaf afgelopen maandag 30 augustus t/m 1 oktober is de Welbergsedijk deels afgesloten voor het verkeer. Het betreft het deel vanaf de kruising met de Oud Kromwielsweg t/m huisnummer 51. De afsluiting is nodig omdat het nieuwe riool voor de woningen die parallel aan de Welbergsedijk gebouwd gaan worden, moet worden aangesloten op het hoofdriool.
Het verkeer wordt omgeleid met behulp van bebording. De hoofdomleiding blijft tot oktober staan. Wel wordt de weg tussentijds opengesteld wanneer er geen werkzaamheden zijn die gevaar opleveren voor weggebruikers en werknemers.