Vuurwerkschade in gemeente Steenbergen 5560 euro

STEENBERGEN – De vuurwerkschade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar welgeteld 5560 euro.

Dat heeft de gemeente vandaag, na een inventarisatie in alle kernen, laten weten. Vorig jaar bedroeg de schade circa 6000 euro, het jaar daarvoor 7300 euro. Er is dus sprake van een lichte afname.

Drie verkeersborden à 100 euro moesten het rondom de afgelopen jaarwisseling ontgelden. De grootste schadepost betrof een negental papier(prullen)bakken van 300 euro per stuk. Tot de schadegevallen behoorden verder nog twee lichtmasten van elk 600 euro en één hondenpoepzakjes-dispenser van 130 euro. In de totale kostenpost werden ook de manuren (dertig uur à 41 euro) meegerekend om de schade op te nemen en te herstellen.