Volkspartij stelt vragen over achterstallig onderhoud Dinteloordse scholen

STEENBERGEN | DINTELOORD – De fractie van de Volkspartij constateert bij monde van fractievoorzitter Michel Lambers dat er tijdens de onlangs gehouden debatavond van de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) aangegeven werd dat ‘het met de onderwijshuisvesting in Dinteloord niet in orde is’. De fractie stelt daarover artikel 40-vragen aan het college van b en w.

“Gesteld werd door een lid van de gemeenschappelijke medezeggingsraad van de Lowys Porquin-stichting dat het overleg van de scholen met name in Dinteloord met de gemeente Steenbergen onvoldoende soepel en op overeenstemming gericht verloopt”, aldus Michel Lambers namens de fractie van de Volkspartij.

Niet voldoen aan gestelde eisen

Deze wil daarom van burgemeester en wethouders weten of er overleg plaatsvindt met de schoolbesturen of schooldirecties over de verbetering van de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs. En of het waar is dat de gebouwen van De Regenboog, De Petrus en Paulusschool en de Groen van Prinstererschool niet voldoen aan de gestelde eisen. De fractie van de Volkspartij vraagt naar de maatregelen die het college op dit gebied heeft genomen. Ook wordt gevraagd wat de datum is van het eerstkomend overleg van het college met de schoolbesturen.

Nieuwbouw

Ook wil de fractie van het college horen over er bestuurlijk overleg is over een mogelijk nieuwe huisvesting voor de drie scholen en wat de tijdsplanning voor nieuwbouw is. Daarnaast of er een plan is met betrekking tot de onderwijshuisvesting in Dinteloord.