Volkspartij stelt puinopslag in Dinteloord aan de kaak

STEENBERGEN – De Volkspartij heeft bij het college schriftelijke vragen ingediend over de opslag en het breken van puin bij de firma Van Tilburg aan de Molenweg in Dinteloord, ter hoogte van de afslag van de A4.

Afgaand op een publicatie van de Gemeente Steenbergen zelf, concludeert de Volkspartij dat de omgevingsvergunning voor het ‘innemen en bewerken van schoon puin’ op de bewuste locatie per 1 maart is verlopen en daarom niet langer is toegestaan.

Ook vraagt de Volkspartij of er de afgelopen jaren controles zijn uitgevoerd op het juist toepassen van de vergunningsvoorwaarden en of de containers op de erfscheiding van het terrein wel in overeenstemming zijn met de vergunning.

‘Is het college van opvatting dat de opslag van afvalstoffen op genoemde locatie wenselijk is en een bijdrage vormt aan de kwaliteit van de openbare ruimte?’ en ‘Is het college voornemens de huidige situatie op de zichlocatie aan de rijksweg A4 te gedogen, dan wel een soortgelijke omgevingsvergunning af te geven?’ Ook op deze vragen wil de Volkspartij graag antwoord van B en W.