Verontruste ouders kloppen aan bij gemeente over sluiting peuterzaal

KRUISLAND – De aankondiging van LPS Kinderopvang om per 1 januari 2020 te stoppen met peuteropvang het Hummeltje heeft in Kruisland voor een hoop onrust gezorgd. Een aantal ouders heeft een brief gestuurd naar de gemeente waarin ze om een oplossing vragen. Wethouder Esther Prent heeft daarom vorige week een informatiebijeenkomst georganiseerd waar ze de ouders enigszins gerust heeft kunnen stellen. De gemeente zal ervoor gaan zorgen dat Zo Kinderopvang op tijd de benodigde vergunningen krijgt waardoor zij de activiteiten van de peuterspeelzaal kunnen voortzetten op dezelfde locatie.

De reden dat de peuterspeelzaal dichtgaat, is omdat er volgens de Lowys Porquinstichting te veel verlies wordt gemaakt. Corrie van der Heijden, een van de ouders met een kind op het Hummeltje, heeft daar wel begrip voor, maar toch viel het nieuws rauw op haar dak.
“Het gaat er mij juist om dat mijn zoontje op de peuterzaal het speciale programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE) krijgt als voorbereiding op de basisschool waar hij over een half jaar naartoe gaat. Ik heb van de LPS al wel een aanbod gekregen om hem naar een peuterzaal in Steenbergen te laten gaan, maar dat zie ik niet zitten. Nu heb ik binnenkort een gesprek met Zo Kinderopvang over wat zij kunnen aanbieden. Ik weet namelijk nog niet of het duurder gaat worden.”

Subsidie voor speciaal lesprogramma

Wethouder Prent laat weten dat ze het belangrijk vindt dat er snel duidelijkheid komt voor de ouders en kinderen in Kruisland en dat de gemeente daarom nauw contact houdt met Zo Kinderopvang. “Sinds peuteropvang onder dezelfde wet- en regelgeving valt als de kinderopvang, is het een zogenaamde ‘commerciële activiteit’ geworden. De gemeente gaat dus niet meer over de bedrijfskeuzes, maar verleent wel subsidie voor het programma VVE. De regels hiervoor zijn voor alle peuter- en kinderopvangorganisaties in de gemeente Steenbergen hetzelfde.”
Met andere woorden: de subsidiepot die eerst naar LPS ging, zou nu naar Zo Kinderopvang kunnen gaan om het peuterspeelzaalprogramma doorgang te laten vinden.

Geen schoonheidsprijs

“Ik ben blij met de reactie en toelichting van de gemeente. Wat betreft LPS had ik het wel fijn gevonden als ze eerst met ons als ouders naar een oplossing waren gaan kijken, in plaats van dat die datum 1 januari gesteld werd, want dat is al heel snel. Dat had een heleboel onrust gescheeld. Nu is het bij de gemeente en Zo weggelegd”, aldus Corrie van der Heijden.
Theo Matthijssen, directeur van de Kruislandse basisschool De Zonneberg, betreurt het sluiten van het Hummeltje. “De communicatie daarover verdient geen schoonheidsprijs, maar ik neem m’n petje af voor de snelle reactie van de gemeente want daarmee is de kou uit de lucht. We werken al nauw samen met Zo Kinderopvang in Siemburg, dus dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden. Gelukkig is de voorschoolse educatie gewaarborgd.”

Door: Nicole van de Donk