Vergadering over vluchtelingen in ’t Cromwiel

STEENBERGEN – De beeldvormende vergadering van de raad over de mogelijk opvang van vluchtelingen in de gemeente Steenbergen wordt op woensdag 21 oktober gehouden in de sporthal van ’t Cromwiel.

Deze locatie is gekozen om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te bieden om de bijeenkomst bij te kunnen wonen en hieraan desgewenst actief deel te nemen, door hun mening te geven over de kwestie. Met deze ‘input’ zal de raad in november een besluit nemen over de mogelijke huisvesting van asielzoekers in Steenbergen. Het gemeentebestuur heeft daarover op dit moment nog geen standpunt ingenomen.

De beeldvormende vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Drie vragen staan centraal: 1. Is Steenbergen een gemeente die vluchtelingen opvangt?, 2. Welke vragen leven er over de genoemde locatie Buiten de Veste?, 3. Aan welke randvoorwaarden dient eventuele opvang van vluchtelingen te voldoen?

Gespreksleider van de avond is voormalig (BNDeStem-)journalist Henk Schol.

Inwoners van de gemeente Steenbergen die aanwezig willen zijn worden verzocht zich van tevoren aan te melden via c.vandipte@gemeente-steenbergen.nl, o.v.v. naam en adres en hierbij ook aan te geven of zij willen inspreken. Dit in verband met de organisatorische voorbereidingen. Aanmelden kan ook via www.gemeente-steenbergen.nl, waar onder het kopje ‘snel naar’ een aparte link is te vinden naar een inschrijfformulier voor de beeldvormende vergadering.

Desgevraagd laat een woordvoerster van de gemeente weten dat ook mensen die hun aanwezigheid niet op voorhand kenbaar maken welkom zijn. ,,We verwachten echter veel belangstelling en willen zo goed mogelijk voorbereid zijn, zodat er onder andere voldoende stoelen en microfoons beschikbaar zijn, vandaar het verzoek tot aanmelding.''