Twijfels over wijze van opruimen loodsen Schansdijk

STEENBERGEN –Op 1 januari 2018 wordt de gemeente Steenbergen de nieuwe eigenaar van de loodsen aan de Schansdijk in Steenbergen. Onlangs besloot de gemeenteraad tot aankoop van de panden die, gelegen tegen Fort Henricus, strategisch aantrekkelijk zijn voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Alvorens de verkoopakte passeert, moet de verkopende partij het perceel opgeruimd opleveren. De wijze waarop die schoonmaak momenteel plaatsvindt, roept echter de nodige vraagtekens op.

De voorwaarde dat het perceel opgeruimd opgeleverd moet worden, is geen overbodige luxe aangezien het pand en met name de omliggende gronden nog het meeste weghebben van een vuilstort. Onder toeziend oog van de curator vinden deze werkzaamheden momenteel plaats.

Dieselolie over straat

Oplettende burgers hebben echter sterke twijfels over de wijze waarop deze grote schoonmaak plaatsvindt. Zo bracht Steenbergens bekendste vlogger, Vladimir Horniček, de activiteiten aan de Schansdijk onder de aandacht bij de gemeente en de politie. Volgens hem verlopen de werkzaamheden allesbehalve wettelijk. “Jerrycans en tanks met dieselolie worden er gewoon leeggegoten. De troep loopt zo de grond in of over de straat in het water. Ik weet ook zeker dat er gaten zijn gegraven waar de rommel in is geschoven en die vervolgens weer zijn toegedekt met aarde.”

Handhavend optreden

Volgens Saskia Kaland, woordvoerder namens de gemeente, is men ten gemeentehuize op de hoogte van deze praktijken. “We wisten al dat de grond vervuild is. De sanering is dan ook verwerkt in de aankoopprijs. Dat betekent natuurlijk niet dat tijdens de opruiming van het perceel de vervuiling toe mag nemen. Vandaar dat wij regelmatig een toezichthouder de boel laten monitoren. Mochten wij overtredingen constateren dan wordt er handhavend opgetreden. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Wij zijn wel in contact met de verkopende partij (de curator) om ergere verontreiniging te voorkomen.”

Foto: De omgeving van de loodsen aan de Schansdijk is ernstig vervuild, zowel boven als onder de grond. Het opruimen ervan lijkt niet volgens het boekje te gaan.

Door Dasja Abresch ©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl