Symposium over de overstap van basisschool naar brugklas voor hoogbegaafde leerlingen

REGIO – Op 12 juni a.s. wordt in de theaterzaal van RSG ’t Rijks een symposium gehouden over de overstap van  hoogbegaafde kinderen van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) en waarom dat niet altijd vanzelf gaat. De organisatie ligt in handen van samenwerkingsgroep HB Brabantse Wal en Tholen. Opzet is om een dialoog op gang te brengen tussen primair en voortgezet onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan het feit dat een overstap niet altijd goed en soepel verloopt en hoe alle partijen een bijdrage kunnen leveren dit te verbeteren.

Tijdens het symposium wordt in het plenair gedeelte de ervaringen met een dergelijke overstap besproken. Er zijn vervolgens (sta)tafelgesprekken mogelijk met de sprekers en (ervarings)deskundigen.
Het symposium is bedoeld voor leerkrachten bovenbouw/groep 8 en brugklassen, intern begeleiders, (zorg)coördinatoren, mentoren, schooldirecteuren, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden binnen het PO en VO in de regio Brabantse Wal en Tholen. 
De bijeenkomst begint op dinsdag 12 juni om 17:00 uur, de zaal is een half uur eerder al open en aan de deelnemers wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd. Consumpties en een broodmaaltijd is hierbij ingebegrepen.
Dagvoorzitter is John Nijssen, hij heeft ervaring als presentator, dagvoorzitter en organisator van activiteiten en evenementen.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich vóór 6 juni a.s. aanmelden via: HBBrabantseWalTholen @gmail.com onder vermelding van naam, organisatie en telefoonnummer. Het definitieve programma wordt uiterlijk een week van te voren toegestuurd. Voor vragen kan men zich wenden tot Marijke Fix van de samenwerkingsgroep: tel. 06 28 432 795.