Steenbergenaren komen in actie voor behoud Gummaruskerk

STEENBERGEN – De Gummaruskerk is de parel van Steenbergen en moet worden behouden voor de toekomst. Voor Steenbergenaar Ad Vermeulen staat dit als een paal boven water en daarom heeft hij besloten om in actie te komen. Binnenkort vergadert de gemeenteraad over de plannen die er liggen om ‘De Gum’ nieuw leven in te blazen, en in aanloop naar dat debat heeft Vermeulen een brief naar de raad gestuurd die is ondertekend door 120 mensen bij wie de kerk een speciaal plekje in het hart heeft.

“Dat zijn Steenbergenaren, maar ook oud-inwoners die via via van het initiatief hebben gehoord en graag hun naam onder de brief wilden hebben. Ze zijn blij met de positieve aandacht want het zijn allemaal mensen die dierbare herinneringen hebben aan de kerk”, vertelt Ad Vermeulen.

“Kopje koffie drinken in centrale punt van ons stadje”

Onlangs bracht de gemeente het rapport van bureau KAAder naar buiten, waarin een nieuw toekomstbeeld voor de kerk wordt geschetst. In het rapport wordt voorgesteld om het sacrale gedeelte af te scheiden van de rest van het gebouw, waardoor er ruimte ontstaat voor maatschappelijke en commerciële functies. “Er zijn in Nederland zoveel prachtige voorbeelden van kerken die op die manier zijn heringericht. Als we bijvoorbeeld de Heemkundekring en de archeologenclub erin zetten, maar ook een restaurant waar je een kopje koffie kan drinken, dan wordt de Gummaruskerk echt het centrale punt in ons stadje.”

Wethouder blij met initiatief

Wethouder Wilma Baartmans is naar eigen zeggen “superblij” met de brief namens de inwoners. “Ik heb die groep een beetje gemist. Terwijl we het rapport niet hebben laten uitvoeren voor de gemeente, maar voor de gemeenschap. De Gummaruskerk is als monument van belang voor alle inwoners en voor iedereen die voorbijrijdt en er een kijkje wil nemen. Ik hoop dat door dit initiatief het echt gaat leven in onze gemeente.”

“Stichting oprichten voor Gummaruskerk en ’t Cromwiel samen”

De brief is ook verstuurd naar het Bisdom Breda en naar het kerkbestuur van de Sint Annaparochie. Vermeulen heeft in de wandelgangen vernomen dat het belangrijk is dat ook zij bepaalde principes naast zich neerleggen om de toekomst van het gebouw veilig te stellen. En hij kijkt breder dan alleen naar de Gummaruskerk. “Ik hoop dat er een stichting voor het beheer van de Gummaruskerk èn ‘t Cromwiel komt. De meeste gemeenschapshuizen worden beheerd door stichtingen en als dat ook weer voor ’t Cromwiel gaat gelden, kan die stichting de activiteiten verdelen over beide gebouwen. Dan kunnen er ook meer vrijwilligers ingezet worden en dat drukt de kosten.”

Lezers die een affiche voor het behoud van de Gummaruskerk voor het raam willen hangen, kunnen een berichtje sturen naar avermeulen@home.nl .

Door: Nicole van de Donk