Steenbergen maakt ruimte om te investeren de komende jaren

STEENBERGEN – “Een huishoudboekje om trots op te zijn”, sprak de burgemeester bij de presentatie van de jaarrekening 2018 en de perspectiefnota 2020-2023. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van 1,6 miljoen en voor de komende jaren is er een financiële ruimte van 15 miljoen vrijgemaakt om te investeren in allerlei gebieden in de samenleving. Inwoners, ondernemers en verenigingen mogen meedenken over waar het geld naar toe zou moeten gaan. 

Dat meedenken gaat via het samenstellen van een Toekomstvisie 2040. De gemeente heeft daar een tijdje geleden de aftrap voor gegeven en inmiddels zijn er al een boel ideeën en wensen op het gebied van wonen, recreatie, economie en cultuur verzameld.  Ook de perspectiefnota 2020-2023 staat bol van de ambities. Het college wil dat er onder andere meer geld wordt besteed aan het openbaar groen, speeltuinen en sport. Ook is er aandacht voor veiligheid: uitbreiding van de BOA’s en camera’s. 

“Die enorme ambitie is terecht; Steenbergen moet verder kunnen groeien. Maar die ambities kunnen alleen tot ontwikkeling komen als de organisatie en de financiën daarop zijn ingericht”, zegt burgemeester Ruud van den Belt. 

Juiste mensen op de juiste plek

Hij doelt onder andere op de grote transitie die zo’n twee jaar geleden op het gemeentehuis is ingezet. Het bleek hard nodig om het ambtelijk apparaat toekomstbestendig te maken om de doelen te kunnen bereiken die zijn gesteld. “We zitten nu in de fase dat de structuur is weggezet en inmiddels is er een nieuw management. Dit is het moment van uitrollen en bekijken of de juiste mensen op de juiste plek zitten.” In de perspectiefnota valt te lezen dat dit niet alleen via natuurlijk verloop kan plaatsvinden en dus is er een forse investering nodig. Maar volgens Van den Belt valt er veel binnen de bestaande dekking. “Het gaat om ongeveer 2 miljoen waarvan we 1,7 miljoen kunnen opvangen binnen het budget. De structurele extra last op de begroting blijft beperkt tot 3 ton. Wat ik overigens niet zie als ‘extra’; het is achterstallig onderhoud wat we nu oppakken en voor eens en altijd willen oplossen.”

Afvalstoffenheffing omhoog met 30 euro

Een sterke ambtelijke organisatie is volgens wethouder Koos Krook, in de nieuwe samenstelling van het college verantwoordelijk voor financiën, ook nodig vanwege de “forse uitdagingen” waar Steenbergen mee te maken krijgt. “Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en economisch beleid. Ook op het gebied van het Sociaal Domein, de zorgtaken van de gemeente, wordt er flink geïnvesteerd. We zetten in op meer mankracht ‘aan de voorkant’. Bij Vraagwijzer komen er mensen bij zodat als er een inwoner komt met een probleem, er op allerlei gebieden snel de juiste hulp kan worden geboden. Hiermee wordt voorkomen dat mensen in lange, dure zorgtrajecten terechtkomen”, aldus Krook.

Krook kon ook melden dat de afvalstoffenheffing met 30 euro omhoog zal gaan voor iedere inwoner. “Dat heeft te maken met de stijgende verwerkingskosten waar wij als gemeente geen invloed op hebben. Wel doen we onderzoek naar de mogelijkheden om de recente heffing te herzien of te herstellen. Ook gaan we bekijken of de lastendruk in Steenbergen hoger ligt dan in andere gemeenten.”

Bedrijven langs de A4

Nieuwkomer in het college, wethouder Willy Knop, hoopt dat met een PR- en Marketingplan op het gebied van economie een slag kan worden geslagen om bedrijven en dus ook werkgelegenheid naar Steenbergen te halen. Het opstellen en uitvoeren van het plan gaat structureel 30.000 euro kosten. “We willen echt stappen maken om die bedrijven aan te trekken. Bijvoorbeeld langs de A4; als de juiste bedrijven zich daar vestigen dan kan de volgende zeggen: die wil ik wel als buurman hebben en er vervolgens ook starten.”

Kerncoördinatoren aanspreekpunt

Wethouder Esther Prent vertelde dat de leefbaarheid in de kernen als een rode draad door alle plannen loopt. De manier van werken waarbij de inwoners betrokken worden bij initiatieven, wordt voortgezet. Inmiddels zijn er binnen de organisatie kerncoördinatoren benoemd, waardoor er een centraal aanspreekpunt is voor elke kern. Ook noemde ze de visie voor het maatschappelijk vastgoed die in 2020 wordt ontwikkeld. Er wordt onderzocht hoe de gemeenschapshuizen, zwembaden en alle andere voorzieningen worden gebruikt. “En dan heb ik het niet alleen over de cijfers, maar ook over wat ze in sociaal opzicht opleveren.”

De jaarstukken van 2018 worden deze week besproken in de raad. De perspectiefnota 2020 wordt behandeld op 4 juli 2019. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Foto: Peter Vermeulen