Steenbergen krijgt nieuwe politieke partij: Lokaal Progressief

STEENBERGEN – PvdA-gezichten Nadir Baali en Joop Stoeldraijer laten een bommetje vallen in het politieke landschap van Steenbergen. Ze zijn bezig om een club met mensen te vormen die onder de conceptnaam Lokaal Progressief politiek wil bedrijven in nauwe samenwerking met inwoners. Baali en Stoeldraijer borduren daarmee voort op het werk dat ze de afgelopen jaren al voor de PvdA in de gemeenteraad hebben gedaan, maar kiezen ervoor om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 dit onder de vlag van een lokale partij te doen.

Voor de duidelijkheid: er is geen sprake van ruzie of een breuk. Volgens Nadir Baali gaat het om een proces dat al in meer gemeenten in Nederland aan de gang is. Onder de noemer ‘progressief’ hebben initiatiefnemers de ambitie om de traditionele politiek open te breken. Baali en Stoeldraijer zijn van ‘rode’ PvdA-huize, maar ze benadrukken dat juist mensen met een andere politieke voorkeur van harte welkom zijn, zolang ze maar vernieuwend denken. “Alleen Forum voor Democratie- en PVV-stemmers zullen zich bij ons niet thuis voelen vermoed ik. Maar bij de meeste onderwerpen die lokaal spelen gaat het niet om links of rechts”, zegt Joop Stoeldraijer.

“Successen behaald door samen te werken met inwoners”

Volgens Stoeldraijer, 70 jaar maar allesbehalve achter de geraniums, gaat de samenwerking met Baali, 24 jaar maar met behoorlijk wat kennis en ervaring op de teller, als vanzelf. “Ik leer van hem en hij van mij.” Het duo, Baali als eenmansfractie gesteund door Stoeldraijer als burgerraadslid, loopt al sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2018 rond met ideeën die groter zijn dan de kleine oppositiepartij die ze nu zijn. Al zijn ze erg blij met de successen die zijn behaald op dossiers waar ze hebben samengewerkt met werk- en actiegroepen van inwoners. “Denk aan het tegenhouden van de kassen in het Westland, zonneparken in het Oudland en megaturbines in Dinteloord. Maar ook de vele voorstellen die we hebben ingediend op het gebied van armoede, duurzaamheid en een thuisgevoel voor iedereen”, zegt Baali.  

Schijndemocratie

De afgelopen tijd hebben ze verschillende inwoners van de gemeente Steenbergen benaderd om zich bij de nieuwe beweging aan te sluiten. “Daar is nu een lijstje van ongeveer tien mensen uitgerold die interesse hebben om op de toekomstige kieslijst te staan, plus nog tientallen mensen die ons willen steunen. Dat zijn mensen die ons vertrouwen en willen meedenken. Absoluut geen lijstvulling. We willen geen streng partijstramien maar juist samenkomen tijdens open brainstormbijeenkomsten. Het debat moet weer uit de raadszaal worden getrokken en ideeën die vervolgens vanuit de samenleving ontstaan, moeten direct naar de raad teruggaan. Stoppen met die schijndemocratie vanuit het college, zoals bij het stadspark waar een handjevol mensen wat roept en er dan zo’n absurd plan uitrolt”, zegt Stoeldraijer.

Leden PvdA staan achter Lokaal Progressief

De voorzitter van PvdA Brabantse Wal, waar de afdeling Steenbergen onder valt, wil desgevraagd toelichten wat dit betekent voor de rode partij. “Natuurlijk zouden we het liefst met de PvdA vijf zetels willen binnenhalen, maar we moeten ook realistisch zijn en niet blind zijn voor de effecten die de landelijke resultaten hebben op lokale afdelingen. Daarom staan de leden achter Lokaal Progressief, al zal er wel aan bepaalde voorwaarden vanuit de PvdA moeten worden voldaan. We willen de naam PvdA niet laten verdwijnen uit de lokale politiek, maar uiteindelijk is het ook zo dat het niet gaat om je naam, maar om wat je doet”, aldus voorzitter Yusuf Kaplan. 

Op vrijdag 11 juni organiseren Nadir Baali en Joop Stoeldraijer op het gemeentehuis de oprichtingsvergadering van Lokaal Progressief. Ze roepen inwoners die nieuwsgierig zijn geworden op om zich te melden. jstoeldraijer@home.nl of nadirbaali@hotmail.com

Foto: Nadir Baali (l) en Joop Stoeldraijer op de voorgrond. Achter hen de eerste groep sympathisanten van Lokaal Progressief. Uiterst rechts op de eerste rij staat Maarten Hamel met wie Nadir Baali intensief optrok om uitbreiding van de kassen in het Westland tegen te houden. “Hij heeft echt naar ons geluisterd en er zich als een pitbull in vastgebeten. Deze manier van politiek bedrijven moet de toekomst worden en daarin wil ik hem graag ondersteunen.”

Door: Nicole van de Donk