Starthandeling voor realistatie nieuw Vossemeers Centrumplan

NIEUW-VOSSEMEER – Met een flinke ruk aan het touw onthulde wethouder Cor van Geel vanmorgen het bord met de bouwplannen van het nieuwe Centrumplan voor Nieuw-Vossemeer, ter versterking van het dorpshart en dus bedoeld om de kern ook in de toekomst leefbaar te houden voor inwoners van alle leeftijden.

Het project behelst de realisatie van 24 levensloopbestendige woningen, een zorgcomplex bestaande uit vier groepswoningen (ter vervanging van het oude verzorgingshuis De Vossemeren), een kinderdagverblijf en niet in de laatste plaats een openbaar plein voor de weekmarkt en evenementen.

De komende tijd gaat eerst de slopershamer zijn werk doen, bedoeling is dat eind dit jaar de nieuwbouwwerkzaamheden nog beginnen. Wanneer alles meezit, kunnen de eerste bewoners eind volgend jaar hun intrek nemen, zo werd bij de starthandeling medegedeeld.

Wethouder Cor van Geel benadrukte dat de totstandkoming van het Centrumplan nooit mogelijk was geweest zonder de (negen ton) subsidie die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor het Integrale Dorps Ontwikkelings Plan van Nieuw-Vossemeer.

Desondanks ging het project volgens directeur Ton Ringersma van woningstichting Stadlander gaandeweg de voorbereidingen wel drie keer ‘over de kop’. ,,Dankzij de provinciale steun en de boost die de gemeente Steenbergen eraan gaf, is het echter in een stroomversnelling gekomen.’’

Directeur Jef Pelgrims van stichting tanteLouise-Vivensis, zijn organisatie is eveneens nauw betrokken bij het Centrumplan, stelde hoge verwachtingen te hebben van ‘een gebouw met hypermoderne zorg, waar mensen die jaren zijn gehospitaliseerd weer terugkomen in het gewone leven’.

,,Ik ben ook blij met de participatie van huisartsenpraktijk, met apotheek, van Ikke de Gast en Rascha Koek in het zorgcomplex. Dokter De Gast heeft een studie ouderengeneeskunde gevolgd en is inmiddels verpleeghuisarts,’’ zo vertelde hij.

Een multifunctionele ruimte, locatie voor fysiotherapie en het steunpunt van de bibliotheek maken het geheel straks compleet.