Sportgala en Burrieborrel leggen het af tegen nieuwjaarsreceptie

STEENBERGEN – De nieuwjaarsreceptie blijft bestaan, het Sportgala en de Burrieborrel daarentegen staan op de tocht. Dit blijkt uit de (toelichting op) de meerjarenbegroting die B en W vandaag hebben gepresenteerd.

De nieuwjaarsreceptie acht het college van grote waarde als gelegenheid om alle vertegenwoordigers van belangengroeperingen en vrijwilligers uit het verenigingsleven te bedanken voor hun inzet ten bate van de samenleving, aldus wethouder Cor van Geel.

Als alternatief voor de jaarlijkse eigen verkiezing van de beste sportlieden- en ploegen, komt er wellicht een gezamenlijk Sportgala van en voor Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht.

Intergemeentelijke samenwerking

Deze drie gemeenten, die samen de Brabantse Wal vormen, onderzoeken bovendien nadrukkelijk hoe zij hun reeds bestaande samenwerking verder kunnen uitbreiden. Vooral om de kwetsbaarheid van hun ambtelijke organisaties te beperken, maar ook om de nodige efficiencyvoordelen (besparingen) te behalen.

Alle gemeenten zien zich immers genoodzaakt de broekriem steeds verder aan te halen. Desondanks zijn B en W van Steenbergen erin geslaagd de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2017 sluitend te maken en daar zag het een paar maanden geleden nog niet naar uit. Het is evenwel aan de raad om in november definitieve besluiten over de meerjarenbegroting te nemen.

Carnavalsviering

De volksvertegenwoordigers bepalen dus ook of zij het eens zijn met de keuze van burgemeester en wethouders om de Burrieborrel met ingang van 2015 af te schaffen.

De Burrieborrel – Burrie is dan het ‘koosnaampje’ voor de burgemeester – betreft een jaarlijkse happening op carnavalsvrijdag in de hal van het gemeentehuis, waarvoor alle officiële carnavalsorganisaties uit de zes kernen worden uitgenodigd.

Volgens de begroting is dit een kostenpost van 2500 euro en in tijden van forse bezuinigingen is elke euro die je kunt besparen er één, zo redeneert het college.

Bezuinigingsoperatie

De bezuinigingen voor de komende jaren belopen een structureel totaalbedrag van circa 1,6 miljoen, per jaar dus. De afgelopen jaren werd er al bijna 3 miljoen bezuinigd. ‘Een prestatie van formaat van zowel de raad als de ambtelijke organisatie’, menen B en W.

,,Dat we de meerjarenbegroting sluitend konden krijgen, is dan ook het gevolg van een sober financieel beleid, waarbij we ons zelf nooit rijk hebben gerekend en terdege rekening is gehouden met alles wat er voornamelijk vanuit de landelijke overheid nog op ons af komt,’’ aldus wethouder Miriam Termeer van Financiën.