Sluiting klantenbalies gemeentehuis op dinsdagochtend

STEENBERGEN – Ingegeven door de bezuinigingen die noodzakelijk zijn om de meerjarenbegroting van de gemeente op orde te houden, is besloten de klantenbalies in het gemeentehuis met ingang van 1 januari een dagdeel te sluiten. Een inventarisatie van de bezoekersaantallen en een enquête onder de bezoekers hebben uitgewezen dat dinsdagochtend het meest geschikte moment is om deze maatregel door te voeren.

De centrale balie in de hal van het gemeentehuis, onder meer bedoeld voor de afgifte van reisdocumenten, blijft op dinsdagochtend wel geopend en ook aan de telefonische bereikbaarheid van de gemeente verandert niets.

Ter compensatie van de sluiting van de overige balies, wordt de dienstverlening op afspraak in de middaguren verder uitgebreid, zo heeft het college van B en W besloten.

Per 1 januari gaat de gemeente daarentegen haar officiële bekendmakingen – zoals verordeningen, beleidsregels, vergunningen en ontwerpbesluiten – digitaal publiceren via de landelijke website www.officiëlebekendmakingen.nl

Besluiten over bijvoorbeeld bestemmingsplannen en structuurvisies moet de gemeente nog wel publiceren in een huis aan huis-krant. Inwoners die niet over internet beschikken, kunnen hiervan gebruik maken op de computer in de publiekshal van het gemeentehuis, waar ook uitgeprinte exemplaren beschikbaar zijn.