Sluiting kantoor Rabobank Steenbergen niet aan de orde

STEENBERGEN – De grootscheepse reorganisatie bij Rabobank Nederland is niet van invloed op het voortbestaan van de vestiging van Rabobank Het Markiezaat in Steenbergen. ,,Sluiting van het kantoor is totaal niet aan de orde,’’ zo ontzenuwt directievoorzitter Silvia Bal een hardnekkig gerucht dat in Steenbergen de ronde doet. ,,Volkomen uit de lucht gegrepen. Het staat niet op de agenda en ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het onderwerp van gesprek wordt.’’

Eind vorig jaar en ook afgelopen januari, werd bekend dat Rabobank Nederland fors gaat saneren. Vele duizenden banen komen hierdoor te vervallen. De bezuinigingsoperatie raakt vooral de hoofdvestiging in Utrecht, maar ook de nodige lokale kantoren zullen op termijn verdwijnen. ,,Mogelijk hebben mensen daaruit bepaalde conclusies getrokken,’’ vermoedt Bal.

Ook het feit dat de Rabo in Steenbergen de voorbije jaren is ‘afgeslankt’ en er tegenwoordige meerdere organisaties gebruik maken van het gebouw aan de Fabrieksdijk, speelt waarschijnlijk mee in de gedachtegang van buitenstaanders.

Behoefte

,,Ik kan alleen maar zeggen dat er geen sprake van sluiting is, meer valt er eigenlijk niet over te vertellen,’’ vervolgt de directievoorzitter desgevraagd. ,,Wij redeneren van de markt en onze klanten en die hebben nog steeds behoefte aan de fysieke aanwezigheid van de Rabobank in Steenbergen.''

,,Dit kantoor heeft onveranderd een toegevoegde waarde voor heel de gemeente, dus is er voor ons geen enkele aanleiding om überhaupt na te denken over het opheffen van de vestiging, waar men voor alle denkbare bankzaken terecht kan en dat blijft ook zo. Natuurlijk, de online-dienstverlening neemt toe, maar het bankbezoek is meer dan voldoende. Hoe zich dat in de toekomst verder ontwikkelt, valt niet te voorspellen. Zoals het er nu voorstaat, komt een eventuele sluiting echter ook de komende jaren niet op de agenda.’’