Retail niet blij met verplaatsing Lidl naar Auto Kar

STEENBERGEN – Het Retail Platform Steenbergen (RPS) is niet gelukkig met de mogelijke verhuizing van Lidl naar de locatie Auto Kar aan de Van Bredastraat in Steenbergen. Volgens bestuursvoorzitter Kees de Bruin zal de verplaatsing van de supermarkt naar Steenbergen-Zuid een negatieve invloed hebben op het koopcentrum. “Een supermarkt buiten het centrumgebied heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de retail in de stad.”

In 2011 liet de Lidl al weten op termijn met ruimtegebrek te kampen. Een oplossing daarvoor kon niet op de huidige locatie aan de Burgemeester van Loonstraat gevonden worden. Het concern heeft het college ervan overtuigd dat de benodigde ruimte niet binnen het centrumgebied te vinden is. Daarom willen burgemeester en wethouders in principe meewerken aan verplaatsing naar de Van Bredastraat.

Vervelend

De Bruin voelt zich als voorzitter van RPS overvallen door de berichtgeving in de media naar aanleiding van een openbaar gepubliceerde raadsmededeling. “Het hele jaar door worden wij op alle manieren gevraagd mee te denken, mee te praten en mee te werken aan gemeentelijk beleid en dan wordt ons dit ineens voor de voeten geworpen. Ik vind dat een heel vervelende manier van brengen.”

Dat het college Lidl opdraagt om op korte termijn met  RPS  in gesprek te gaan “om na te gaan hoe de supermarkt alsnog bij kan dragen aan de vitaliteit van de toekomstbestendigheid van het centrumgebied”, is voor De Bruin een spreekwoordelijke dode mus. “Ik kan met de beste wil van de wereld geen mogelijkheid verzinnen waarop dat zou kunnen,” aldus de voorzitter die nog geen uitnodiging voor een gesprek heeft ontvangen van de supermarktketen.

Hart voor de Stad

“In 2015 hebben wij, desgevraagd door de gemeente, onze visie gegeven op relocatie van supermarkten buiten het centrum,” vervolgt De Bruin. “We hebben het college toen, goed onderbouwd, geadviseerd er niet aan te beginnen. Vorig jaar bleek uit het onafhankelijke rapport dat ten grondslag ligt aan het project ‘Hart voor de Stad’ dat een van de minpunten van het centrum van Steenbergen is dat de supermarkten nu al te ver buiten de kern liggen. Dat het college vervolgens toch instemt met een verplaatsing van een supermarkt naar buiten het centrum ervaren wij, op zijn zachtst gezegd, als teleurstellend.” De voorzitter vreest dat de effecten van een verplaatsing niet mee zijn genomen in de overwegingen. “En wat gebeurt er met de vrijgekomen locatie van de huidige Lidl?”

Geen detailhandel

Op die laatste vraag heeft wethouder Petra Lepolder een antwoord. “Een van de randvoorwaarden waaronder een verplaatsing plaats mag vinden, is dat de bestemming detailhandel op de huidige Lidl-locatie komt te vervallen.” Dat belooft een lastige opgave te worden aangezien het concern het pand huurt en er dus geen zeggenschap over heeft. “Het is aan Lidl om daar met de eigenaar aan uit te komen. Als gemeente bemoeien wij ons daar verder niet mee. Wij stellen alleen de kaders waarbinnen een en ander kan,” aldus de wethouder.

Tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen