Rare kronkel in beleid grondwallen A4 verbaast fractie Door

STEENBERGEN – Commissielid Jan Veraart van de fractie Door! is hogelijk verbaasd over het feit dat er wel grondwallen naast de A4 worden aangelegd op een plek waar geen huizen staan, maar dat zulke geluids (-en licht) beschermende maatregelen voor de bewoners van de Stoofdijk nog steeds niet mogelijk blijken te zijn.

Veraart ‘ontdekte’ dat er ter hoogte van de Zoekweg/Stierenweg aan weerszijden van de toekomstige snelweg drie meter hoge grondwallen worden gerealiseerd. Verder gebeurt dat op het hele traject rond Steenbergen nergens.

Het steunfractielid van partij Door! vroeg bij Rijkswaterstaat om opheldering waarom er op een stuk zonder woningen of belangrijke natuur zulke maatregelen worden getroffen, terwijl dit op locatie als de Stoofdijk niet gebeurt.

Het antwoord luidde dat de grondwallen bij de Zoekweg/Stierenweg vooral bedoeld zijn om de bochten in het kassengebied te accentueren.

'Nou breekt m'n klomp'

Een vreemd verhaal, vindt Veraart, aangezien de A4 om Steenbergen ‘één grote bochtige weg’ wordt. Een tweede argument van Rijkswaterstaat is dat met de grondwallen mogelijke lichtafleiding vanuit de kassen wordt voorkomen. ,,Hier breekt mijn tweede klomp,’’ stelt Veraart. ,,De glastuinbouw is al jarenlang verplicht om lichtoverlast te beperken en doet dat in het Westland ook steeds beter. Er is en er mag daar dan ook sowieso geen sprake zijn van lichtafleiding.’’

,,De onderbouwing om bij de Zoekweg/Stierenweg grondwallen aan te leggen is dus flinterdun,’’ vervolgt hij. ,,Des te teleurstellender is het dan om te zien dat op de plekken nabij de A4 waar wel woningen staan, de bewoners die om geluids- en lichtwerende voorzieningen vragen geen enkele weerklank vinden.’’

Onder meer op verzoek van Veraart geeft wethouder Leo Heijmans in de commissievergadering van woensdag 5 juni tekst en uitleg over zijn bemiddelende rol in de kwestie tussen de Stoofdijk-bewoners en Rijkswaterstaat. Ook laatstgenoemde instantie zou dan de gelegenheid krijgen om haar kant van het verhaal te doen, maar in verband met de overvolle agenda van de commissie gebeurt dit pas in september.

De volledige gemeenteraad vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om de bewoners van de Stoofdijk te helpen, zodat de geluidsoverlast van de A4 voor hen straks zo beperkt mogelijk blijft.

Open dag A4

In het kader van de Dag van de Bouw zijn de werkzaamheden aan de snelweg deze zaterdag trouwens van dicht bij te bekijken. Belangstellenden zijn van 10.00 tot 16.00 uur welkom op het ‘ketenterrein’ van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie aan de Zeelandweg Oost 10a. Van hieruit worden met busjes excursies ondernomen naar diverse bouwlocaties.

De aanleg van het aquaduct, waar medio juli de boten overheen kunnen varen. Zij hoeven dan niet meer door de speciale 'by-pass' die begin vorig jaar werd opengesteld. De werkzaamheden aan dit eerste aquaduct van Noord-Brabant zijn morgen van dichtbij te bekijken.