Raad zet deur op een kier voor zonneparken bij de boer

STEENBERGEN – Binnenkort moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de visie energie en ruimte. Een belangrijk onderwerp, aangezien de keuzes voor zonneparken en windmolens bepalend zijn voor de toekomst van ons landschap. In de discussie in de raadzaal, op gepaste afstand, werd daarom flink gewikt en gewogen. Daarbij werd ook lichtjes geschopt tegen het heilige huisje om geen zonnepanelen te leggen op landbouwgrond. “Heeft het zin om zuinig om te gaan met landbouwgrond als de landbouwondernemer zelf in voortbestaan wordt bedreigd?”, vroeg Nadir Baali namens de PvdA zich af.

Het was niet het enige uitgangspunt waaraan werd getornd tijdens de oordeelvormende vergadering. De fractie van de VVD verraste vriend en vijand door afstand te nemen van de Verklaring van Steenbergen, een document dat een aantal jaar geleden door de politieke partijen is ondertekend met als streven om Steenbergen energieneutraal te krijgen in 2040.

“Aardappels zijn andere dingen dan windmolens of zonnepanelen”

“We wisten toen nog niet welke middelen er allemaal voor nodig zijn. We zijn van mening veranderd en willen het landelijke beleid volgen door 2050 aan te houden, en dat zal al moeilijk genoeg worden want met de huidige crisis hebben we alweer een achterstand opgelopen”, zo lichtte fractievoorzitter Kees Gommeren zijn uitspraak toe.
De meeste fracties namen hem deze ommekeer niet in dank af, alleen de Volkspartij sloot zich bij uitstel van de klimaatdoelen aan. “We hoeven niet roomser dan de Paus te zijn. Steenbergen voldoet straks aan de norm door 93 hectare aan zonneglas te realiseren. En wat betreft landbouwgrond: aardappels zijn andere dingen dan windmolens of zonnepanelen”, aldus Michel Lambers.

Initiatieven op landbouwgrond bij voorbaat afgewezen door gemeente

Toch werd er door een van de insprekers gesproken over het zogenaamde ‘vierde gewas’ als het over de aanleg van zonneweides op landbouwgrond gaat. Agrariër Erik van der Heijden wil een gedeelte van zijn grond beschikbaar stellen voor het project Prinslandsezon. “Steeds vaker gaan mijn producten onder de kostprijs weg en dat houdt geen boer vol. De locatie is perfect want er ligt 150 KV-kabel in de voortuin.”
Het college heeft het project van Statkraft echter bij voorbaat afgewezen omdat het om landbouwgrond gaat. Dat geldt ook voor een ander initiatief langs de A4, al is initiatiefnemer IBVogt het daar niet mee eens. “Het ligt direct aan de snelweg, achter het geluidsscherm en buiten het zicht waardoor het open polderlandschap behouden blijft”, zo klonk de argumentatie van het energiebedrijf.

Meeste partijen willen boeren tegemoetkomen

Maar volgens wethouder Wilma Baartmans verkeert Steenbergen in een luxepositie omdat er veel grond beschikbaar is. “Daardoor kunnen we keuzes maken op basis van de zonneladder, dus locaties die een positieve bijdrage leveren aan de natuur krijgen voorrang. Landbouwgebied willen we behouden omdat we nu eenmaal een agrarische gemeente zijn en willen blijven.” Toch werd wel duidelijk dat de fracties van Gewoon Lokaal!, CDA, VVD en PvdA willen nadenken over een aanpassing in de visie om zo kleine agrariërs toe te staan een deel van hun bedrijf te benutten voor zonnevelden. “Tijdens de beeldvormende vergadering afgelopen december heb ik meerdere landbouwondernemers gesproken die dit willen dus ik vind dat we wel open moeten staan voor dat signaal”, aldus PvdA-voorman Nadir Baali.

D66: eerst zonnepanelen op daken

Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) spoorde het college aan om de ondernemers snel op weg te helpen met benodigde vergunningen, zodat ze nog aanspraak kunnen maken op de SDE-subsidies in het najaar. D66 wil dat eerst alle beschikbare daken benut worden voor zonnepanelen zodat er geen landbouwgrond opgeofferd wordt. Ad Theuns zei namens de partij dat er wat hem betreft een grote slag geslagen kan worden door twee grote parken te kiezen, Prinslandsezon in Dinteloord en De Eendracht in Nieuw-Vossemeer. “Dan zijn we in één keer klaar tot 2030.”
De partijen hebben nog enkele weken voordat er een definitieve beslissing moet worden genomen over de visie energie en ruimte.

Foto: Een initiatief voor een zonnepark direct langs de A4 is bij voorbaat afgewezen door de gemeente omdat het om open zeekleipoldergebied gaat. Toch wordt er door de politiek bekeken of er mogelijkheden zijn om toe te staan dat agrariërs een deel van hun grond kunnen benutten voor zonnepanelen.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
Door: Nicole van de Donk