PvdA en Volkspartij willen rekenkameronderzoek naar Cromwiel

STEENBERGEN – Tijdens de presidiumvergadering van donderdag 13 oktober zullen de fracties van de PvdA en de Volkspartij een verzoek indienen om te komen tot een rekenkameronderzoek naar het proces rondom de aanbesteding en de exploitatie van het Cromwiel.

Beide partijen willen dat de Rekenkamercommissie gaat bekijken naar de wijze waarop de aanbesteding en de exploitatie van ’t Cromwiel in het verleden en het heden hebben plaatsgevonden, om hieruit vervolgens lessen te trekken voor de toekomst.

In de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van 3 oktober jl. kwam aan het licht dat de huidige exploitant, Hydra Sport Beheer, pas na anderhalf jaar beschikte over zowel de vereiste exploitatievergunning als de benodigde drank- en horecavergunning. ,,Onze fracties zijn erg verbaasd over het feit dat de exploitant niet in het bezit was van deze vergunningen. We ontvangen dan ook graag een raadsmededeling van het college over de mogelijke sancties,’’ aldus de raadsleden Joey van Aken (PvdA) en Wil Knop (Volkspartij).