Presentatie van uitkomsten dorpsenquete in Kruisland

KRUISLAND – De werkgroep Zorg, Wonen en Welzijn van de Dorpsraad Kruisland verzorgt dinsdag 14 oktober een Dorpsavond, waarbij de resultaten worden gepresenteerd van de enquête die is gehouden naar aanleiding van de situatie rond het Pluspunt en de Soos.

Voor deze locatie wordt naar een nieuwe invulling gezocht. De enquête, waaraan maar liefst 462 Kruislanders hun medewerking verleenden, leverde echter nog veel meer waardevolle informatie op over diverse thema’s die de dorpelingen belangrijk vinden voor het heden en de toekomst van Kruisland.

Na de presentatie van de uitkomsten is er dan ook volop gelegenheid om met elkaar verder te praten over onderwerpen zoals wonen, ontmoeten en activiteiten, eenzaamheid, zorg en de uitstraling van het dorp.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur, zal uiterlijk tot 22.00 uur duren, en vindt plaats in gemeenschapshuis Siemburg.