Presentatie cijfers jaarrekening biedt stof tot discussie

STEENBERGEN – Het persbericht en de daaropvolgende berichtgeving over de gemeentelijke jaarrekening van 2020 hebben tot de nodige discussie in de gemeenteraad en op social media geleid. De gemeente meldde dat 2020 is afgesloten met een positief resultaat, maar volgens sommige inwoners geeft dat een vertekend beeld van de werkelijke cijfers. Toon van der Wegen, van het platform Steenbergen in debat, noemt dat “misleidend”.

“Ze maken de jaarrekening positief door in de spaarpotten te graaien, net als in voorgaande jaren. Waarom is de gemeente niet eerlijker in haar communicatie naar de burgers?, vroeg Van der Wegen tijdens zijn inspraak in de oordeelvormende vergadering afgelopen week.

“College zegt niet dat eigen vermogen daalt”

Jos Verbeek (VVD), altijd kritisch als het gaat om de centjes van de gemeente, schaarde zich aan de zijde van de inspreker. “We beschouwen onze spaarpot als inkomsten. Er is vorig jaar veel niet uitgevoerd vanwege corona, dus dat geld schuift door. Dat had er duidelijker in moeten staan.
Maar ik snap dat het een politieke keuze is, het college zegt liever dat we 5 ton winst hebben in plaats van 1,2 miljoen verlies.”

“Wethouder: onterechte beschuldigingen”

Wethouder Koos Krook bleef zich telkens verzetten tegen het beeld dat de cijfers niet kloppen. “De beschuldigingen zijn niet terecht. Wij hebben een open boekhouding die begint bij de begroting die de raad vaststelt. Dus we doen niet zomaar een dotje. We hebben spaarpotten gecreëerd en met z’n allen besloten om die in te zetten als dat nodig is.”

“Doe wat je moet doen. De rest is luxe”

Uiteindelijk leverde dat ook een zinvolle politieke discussie op over geld oppotten of uitgeven. “Je wilt toch ook groeien als gemeente en je inwoners faciliteiten bieden? Financieel gezond zijn is niet een einddoel”, zo stelde Nadir Baali van de PvdA. Verbeek protesteerde daartegen. “Je hebt uitgaven die je als gemeente verplicht bent om te doen en dan houdt het voor de VVD betreft een eind op want de rest is luxe. Je kunt een keer wel eens wat doen, maar wij doen het jaar na jaar.”
Waar meerdere partijen het over eens waren, is dat er een duidelijker verhaal naar de inwoners moet worden gecommuniceerd. Wethouder Krook beloofde daarnaar te zullen kijken.

Foto: Het college van b en w met wethouder Krook online aanwezig.

[ door Nicole van de Donk ]