Politiek laat burgemeesterskwestie even bezinken

STEENBERGEN – Op de ‘ontknoping’ van de burgemeesterskwestie wordt door de politieke partijen die in de Steenbergse gemeenteraad zitten voorlopig niet inhoudelijk gereageerd. De fractievoorzitters hebben met elkaar afgesproken een en ander eerst even te laten bezinken, voordat zij hun mening naar buiten brengen over de bevindingen van waarnemend burgemeester Joseph Vos en het ontslag van zowel burgemeester Saskia Bolten als gemeentesecretaris Ans Leloux.

De fractievoorzitters geven met hun radiostilte gehoor aan de oproep van Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die hen met klem heeft verzocht de strijdbijl te begraven en tot betere verhoudingen te komen, zowel met elkaar als met de bevolking. Ook nemen de fractieleiders de tijd om de uitkomsten eerst binnen hun eigen partijen te bespreken.

'Blij dat alles nu openbaar is'

Mogelijk komen zij later met een gezamenlijke verklaring naar buiten. Of er nog een openbaar debat volgt, is onduidelijk. ,,Het publiek heeft natuurlijk recht op de visie van de politiek, maar we moeten dit niet overhaasten,’’ vindt Willem van den Berge van de PvdA, die samen met de Volkspartij achter Saskia Bolten bleef staan. ,,Ik ben wel blij dat nu eindelijk alles openbaar is gemaakt,’’ stelt Van den Berge.

Saskia Bolten kreeg in december een motie van wantrouwen aan haar broek van Gewoon Lokaal! (GB/Dé Lokale Partij en Door!), VVD, CDA, D66 en Steenbergen Anders. Desondanks wilde de bij veel inwoners geliefde burgermoeder, juist ook vanwege de steun vanuit de bevolking, niet van wijken weten.

Loco-secretaris

Gisteren werd bekend dat zij alsnog haar ontslag heeft ingediend bij de Commissaris van de Koning. Dat deed zij naar aanleiding van de rapportage van Joseph Vos, die de afgelopen maanden heeft geconstateerd dat er naar zijn mening te weinig draagvlak is voor een succesvolle terugkeer van Bolten op de burgemeesterspost. Tegelijkertijd concludeerde Vos dat er voor algemeen directeur Ans Leloux geen plaats meer is in het gemeentehuis. Haar taken worden voorlopig waargenomen door loco-secretaris Rob Bogers.

Fouten rondom functioneringsgesprek

Uit het onderzoek van Vos is ook gebleken dat er, vorig jaar augustus, fouten zijn gemaakt rondom het functioneringsgesprek: bedoeld om de burgemeester te ondersteunen door nuttige signalen af te geven over diens functioneren en niet om een oordeel te vellen. Dat gebeurde in het geval van Saskia Bolten dus wel. Zonder dat zij hierop voorbereid was, werd zij door de functioneringscommissie zeer kritisch bejegend.

Voor de burgemeester reden om de Commissaris van de Koning in vertrouwen te nemen over de gang van zaken. Dit bracht haar, ten opzichte van de raad, in een uiterst lastig parket. De functioneringscommissie legde haar functie neer en de volledige raad kreeg inzage in de stukken, die geheim hadden moeten blijven.

Hoewel volgens Vos ook het handelen van Bolten debet is aan de problemen die hierna ontstonden, adviseert hij de raad nu wel om de ‘verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad’ aan te passen, zodat in de toekomst niet nogmaals eenzelfde conflictsituatie kan ontstaan.