Oude tijden klaar om te herleven op ijsbaan De Kruisbeek

STEENBERGEN – Met verkleumde vingers en tenen, tintelende wangen en gloeiende oortjes, wolkjes blazen aan de oever van De Kruisbeek. Een vliesdun laagje ijs bedekt het wateroppervlak terwijl even verderop de watervogels rustig dobberen in het krimpend wak dat zij nog tot hun beschikking hebben. Het is op zo’n prachtige winterse dag als afgelopen woensdag dat de magie van het ijs bijna voelbaar is. Misschien, heel misschien, gaat het gebeuren de komende week. Nog een paar centimeter erbij en het wintercircus kan opgetuigd worden voor een schier oneindige stroom bezoekers. De echte ijsliefhebber wacht nu al met de schaatsen bij de kachel op het verlossende knikje van de ijsmeester. Want dan mag het eindelijk weer eens: de eerste voorzichtige schreden op het ijs, de handen warmen aan een kop dampende chocolademelk en de tanden zetten in een trekdrop. Of een Mars. Al is het maar voor één dag. Liever meer natuurlijk.

Rini Wezenbeek is een van die mensen die eigenlijk niet kan wachten. De voorzitter van stichting IJsbaan De Kruisbeek is er zo klaar voor dat het verlangen bijna tastbaar is. Zelfs de nachtrust heeft er de afgelopen weken onder moeten lijden. Hij is niet alleen. “We krijgen zoveel vragen; de mensen zitten er echt bovenop. Ook hebben we alweer heel wat leden in mogen schrijven. En als het eenmaal zover is, hoeven we maar te roepen en de vrijwilligers komen van alle kanten aanlopen.”

Geen twee tellen
Nee, de Kruisbeek is nog lang niet vergeten. Al is het inmiddels vier winters geleden dat hij ontmanteld werd. De eigenaar van het huis en de grond overleed en de erven verkochten alles. Het stichtingsbestuur restte niets dan alles af te breken wat zij in de decennia daarvoor opbouwden. Zichzelf opheffen deed de stichting echter niet. “Onze toenmalige voorzitter stopte, maar wij wilden door,” vertelt Wezenbeek die de voorzittershamer overnam in afwachting van betere tijden. Vorig jaar kwam het verlossende telefoontje. “George en Yvette Veerman kochten het huis en de Kruisbeek en vroegen of wij de organisatie weer op ons wilden nemen. Daar hoefden wij geen twee tellen over na te denken.”

Parkeren
Veel materialen waren overgenomen door de afzonderlijke bestuursleden dus die konden direct weer in de running. Water- en elektriciteitsvoorzieningen werden in ere hersteld. Een oplossing voor het parkeerprobleem was, dankzij medewerking van een overbuurman, snel gevonden. Om te benadrukken dat het hier om een frisse nieuwe start gaat, kwam er zelfs een nieuw logo voor de club: een schaatser die in volle vaart over het ijs ploegt. Een arm omhoog, een gebogen voor de borstkas. Diepe sneden in het ijs achter hem.

Koek en Zopie
Zodra het ijs de juiste dikte bereikt, is een telefoontje voldoende om een kassawagen aan te laten rukken. Het enige dat echt verandert, is de koek- en zopietent. Die gaat commercieel geëxploiteerd worden door het echtpaar Veerman. “Er komt een grote koepeltent van waaruit we de verkoop doen. De chocolademelk staat al op afroep te wachten,” aldus Yvette Veerman die al evenzeer als Rini Wezenbeek popelt om te beginnen.

Van hier tot Zundert
“Toen we eenmaal bekendmaakten dat we de Kruisbeek weer in ere zouden herstellen, hebben we zóveel reacties gekregen; veel meer dan  we verwachtten,” vertelt de eigenaresse. “En niet alleen van hier uit de buurt maar ook van veel verder weg, tot Zundert aan toe. Blijkbaar voldeed deze ijsbaan aan een enorme behoefte. We hopen dat we dat in de toekomst ook weer mogen beleven.”

Voor meer informatie staat de site www.ijsbaandekruisbeek.nl tot eenieders beschikking. Hier vindt men allerhande informatie alsmede de mogelijkheid om lid te worden. Bellen met de voorzitter kan ook via (0167) 532805 of (06) 23504584. Of mailen: hwezenbeek@home.nl Via Facebook volgt de meest actuele informatie.